Actueel

Commotie over straatnamen op Oog en Plaat
Vandaag (14 juni 2013) veel gedoe over huisnummers en straatnaambordjes op Rottumeroog en Rottumerplaat. Dit naar aanleiding van een brief van Staatsbosbeheer aan de B&W van de Gemeente Eemsmond. Staatsbosbeheer stuurde deze brief ook naar RTV Noord. Lees hier meer.
In onze nieuwsbrief De Kaap van deze maand schreven wij al het volgende artikeltje hierover:

Begin maart stond in de Ommelander Courant en op de website van de gemeente Eemsmond het bericht dat de bebouwing op Rottumeroog en Rottumerplaat voorzien moet worden van een huisnummer. En dat er dus ook, huisnummers zeggen anders niet zoveel, straatnamen moeten komen. In eerste instantie denk je dan aan de voorbereiding voor een 1 april grap. Maar niets bleek minder waar.
In de BAKR-vergadering die op 15 maart is gehouden, zijn hierover vragen gesteld aan Hans Veldhuis, de vertegenwoordiger van de gemeente Eemsmond. Hij wist daarover het volgende te melden:
‘Op 19-2-2013 heeft het college van B&W op basis van het protocol straatnaamgeving een voorgenomen besluit genomen om op Rottumeroog het Marten Toonderpad te benoemen en op Rottumerplaat het Jan Brandspad. (In het bestemmingsplan Warffum - De Laan Zuid - zijn de namen van de voogden Toxopeus en van Dijk al vergeven).
Het voorgenomen besluit is gepubliceerd waarop er 14 dagen gelegenheid is om schriftelijke suggesties in te dienen. Deze suggesties worden op basis van het protocol weer voorgelegd aan ons adviesorgaan voor straatnaamgevingen 'Stichting Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo'. Op basis van een vervolgadvies besluit het college daarna definitief en zal te gelegener tijd de plaatsing geschieden als er een partij is die de eilanden bezoekt (bijv. BAKR).
De basis voor de naamgeving is gelegen in het feit dat op grond van de wettelijke verplichting 'Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)' het verplicht is om op het grondgebied van gemeente Eemsmond gelegen verblijfsobjecten en/of standplaatsen te voorzien van een naamgeving en/of nummering.’
Hoewel de SVRR (en de overige BAKR-leden) van mening is (cq zijn) dat dit soort zaken in de huidige tijden van bezuiniging niet heel hoog op het lijstje van de overheid zou moeten staan, gaat de Stichting er natuurlijk ook geen halszaak van maken. Wél hebben wij samen met de Vereniging van Oevereigenaren en -gebruikers een voorstel ingediend bij de gemeente om de straten dan liever te vernoemen naar de voogdenfamilies Van Dijk en Toxopeus, of naar Simon van den Berg. Dit schijnt niet te kunnen omdat die straatnamen al vergeven zijn in Warffum. Maar ja, kent niet vrijwel ieder dorp of iedere stad een Kerkstraat, Stationsstraat, etc?
Een aantal, overigens niet heel serieuze vragen, blijven ons kwellen, want aan welke eisen moet een straat verder voldoen? Komen er dan ook postcodes? En brievenbussen? Wordt de post bezorgd? Moet er ook straatverlichting komen?


Artist impression (Dick Spijker)

Geplaatst: juni 2013

Jaap Scherpenhuizen overleden
Op zondag 2 september is Jaap Scherpenhuizen op 78-jarige leeftijd overleden. Jaap was de eerste voorzitter van de SVRR. In die functie heeft hij voor onze stichting en voor de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat zeer veel betekend. Als voormalig lid van Provinciale Staten van Groningen,  oud-staatssecretaris en kamerlid voor de VVD, kende hij als geen ander de weg in Den Haag en in een groot aantal overheidsinstanties. Zeker in de beginjaren van de SVRR was hij onvermoeibaar in het benaderen daarvan, wat veel resultaten heeft opgeleverd. Ook hebben we Jaap leren kennen als een aimabel mens met het hart op de goede plaats. Voor dit alles zijn we Jaap zeer veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur SVRR


Jaap Scherpenhuizen wordt in 't Zielhoes toegesproken door zijn opvolger Peter Venema (december 2003)

Geplaatst: juli 2012

Licht van Troost
Op de Kaap van Rottumeroog stond in vroeger jaren ook een lichthuis. Van Rottum is dit verhuisd naar Texel. Vaak wordt gedacht dat het daar op de kaap van Oosterend een plaats had. Dat klopt niet. Het heeft gestaan aan de Mokbaai, nabij de veerhaven. Het had de naam 'sektorlicht van de Schilbols Nol', maar werd in de volksmond  'licht van troost' genoemd omdat de lichtwachters de gebroeders Troost waren. Tegenwoordig is het lichthuis te vinden in museum Flora.
Met dank aan Jan Uitgeest. Hieronder een animatie van hoe het eruit zou kunnen zien ......

Geplaatst: juli 2012

 

Recent in de pers
De afgelopen maand was er in de pers veel aandacht voor Rottum. Deels ingegeven door en voortbordurend op de 'mediastorm' van maart.

Rottumeroog: ongewisse toekomst van een onbewoond eiland
Voor verspers.nl schreef Michiel Knol een uitgebreid verslag (31 mei 2012) na interviews met Bert Corté (SBB), Wouter van der Heij (Waddenvereniging) en Dick Spijker (SVRR). Met foto's van Geesje van Haren.
"Half maart werd het kleine Groningse Waddeneiland Rottumeroog plotseling groot nieuws: een duinenrij van ongeveer 100 meter breed was door storm weggeslagen. De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (SVRR) waarschuwde voor het versnelde verval en het mogelijke einde van Rottumeroog, waarbij door enkele journalisten werd gesuggereerd dat het eiland bij hoogwater in twee delen gesplitst zou worden. Beheerder Staatsbosbeheer spoedde zich de situatie te nuanceren, waarna de mediastorm al snel ging liggen. Bijna drie maanden later rijst de vraag hoe ernstig de situatie in maart werkelijk was. En hoe erg zou het verdwijnen van Rottumeroog eigenlijk zijn?"
Lees verder >>>

Dagboek van Rottumerplaat
Verslaggever Rob Buiter maakte voor Vara's Vroege Vogels (10 juni 2012) een verslag over de vogelwachters van Rottumerplaat.
"Behalve de 'TV-TAS', zijn er op de Wadden nog verschillende onbewoonde, maar zeer waardevolle eilandjes. In het broedseizoen worden die bewaakt door vogelwachters. Op Rottumerplaat zijn dat sinds tien jaar Nelly van Brederode en Hans Roersma. Nelly en Hans realiseren zich dat het een enorm voorrecht is om ruim vier maanden op Rottum te mogen verblijven. Toch moeten zij anderen - kanoërs, zeilers, wadlopers - de toegang tot het eiland ontzeggen. Het is een rustgebied voor vogels. Punt."
Lees, kijk en luister verder >>>

Magisch eiland, al eeuwen onderweg
Op 20 juni een artikel over twee pagina's in de Volkskrant. Geschreven door Ana van Es, met foto's van Harry Cock. Aan het woord komen Bert Corté (SBB), vogelwachter Mark Gal en Dick Spijker (SVRR).
"De noordzijde van Rottumeroog verdwijnt geleidelijk in zee. Maar het woord ‘zandafslag’ klinkt zo negatief, vindt de boswachter. Het eiland verplaatst zich gewoon. De zee eet hier het eiland op. Aan de noordkant is afgelopen winter over circa honderd meter de stuifdam weggeslagen. Het afgeslagen zand legt verdedigingswerken
bloot die ooit zijn aangebracht om de kust te beschermen: stenen en beton onder kunststof
vlechtwerk. Vanaf het afkalvende zand stijgen krijsend meeuwen op. ‘Ze zitten hier graag’, zegt Mark Gal, vogelwachter op Rottumeroog. ‘Maar elk jaar vinden ze hier minder nestgrond terug.’ "

Lees verder via de site van SBB >>>

Nederlands minst bewoonde plek
Hilbrand Rozema schreef een artikel voor het Nederlands Dagblad van 23 juni 2012:
"In maart sloeg de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (afgekort 'Oog en Plaat') de schrik om het hart. Storm spoelde over het lage midden van Oog. Geluk bij een ongeluk: dit was voor het broedseizoen. Maar wat als er nóg zo'n noordwester komt?"
De rest van dit artikel kunt u tegen betaling downloaden van de site van het Nederlands Dagblad.

20 jaar dynamisch kustbeheer op Rottumeroog
In het Waddenmagazine van juni 2012 schreef Jojanneke Drijver een mooi sfeerverslag over het werkbezoek van de BAKR aan Rottumeroog op 21 maart.
"‘Kijk, wat fantastisch! Meer dan vijf centimeter!’ Michiel Firet van Staatsbosbeheer staat voorover gebogen met zijn vinger diep in het zand. Onder onze voeten voelt het zacht, her en der steken nog wat grassprieten hun kopjes boven het zand. ‘De vorige keer stonden hier nog hoge duinen’, constateert iemand van de Vrienden van Rottumeroog een beetje bedremmeld.
Het is een week nadat de kranten bol stonden van berichten over Rottumeroog. Tijdens een opruimactie is een grote scheur gezien over de hele breedte van het eiland. Net als Simonszand zou ook Rottumeroog daardoor in tweeën vallen of, nog erger, uiteindelijk in zee verdwijnen. Boswachter Bert Corte van Staatsbosbeheer stelde in de kranten juist het tegenovergestelde. Het eiland verdwijnt niet, maar groeit juist aan de kant van de Wadden."

Lees verder >>>

Geplaatst: juli 2012

Werkdagen voorjaar 2011
De werkdagen op Oog en Plaat van dit voorjaar zijn prima verlopen. Er is weer veel zwerfvuil opgeruimd, ook al zijn er op zo'n dag effectief weinig uren beschikbaar. Op Rottumerplaat was door omstandigheden geen trekker aanwezig, waardoor de vrijwilligers het verzamelde afval met de hand naar de behuizing moesten brengen.
Lucy Doorn maakte een reportage van de dag op Oog, Rob de Wind een aantal foto's van de dag op Plaat (zie hieronder; klik erop om ze te vergroten). Beiden zeer bedankt voor het ter beschikking stellen van dit materiaal.

        
 
Geplaatst: juni 2012

Prenten Klaas Uitgeest
Klaas Uitgeest (Texel) verzamelt oude prenten, onder andere van Rottum. Tijdens de donateursdag van de SVRR op 21 april 2012 in museum Flora exposeerde hij een aantal hiervan. U kunt ze hier bekijken.
Geplaatst: mei 2012

De Vrienden op Texel
Zaterdag 21 april: donateursdag van de SVRR op Texel. We zijn fantastisch onthaald door Elly en Jan Uitgeest in het Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora!
Waarom op Texel? Natuurlijk omdat Texel ook een schitterend waddeneiland is. Maar in hoofdzaak om onze donateurs in de gelegenheid te stellen het Licht van Troost te bekijken. Dat is het lichthuis dat in vroeger jaren op de Kaap van Rottumeroog stond, later op de ijzeren kaap van Oosterend op Texel, en nu is te bezichtigen in museum Flora.
Huisfotografe Els Knol - Licht maakte een prachtige fotoreportage van deze zeer geslaagde dag!
Geplaatst: mei 2012

Kustfoto's
Op de beeldbank van Rijkswaterstaat is onder andere een grote verzameling luchtfoto's samengebracht. Voor Rottum gaat het om foto's die zijn gemaakt in 1982, 1987, 1990, 1993, 2007 en 2011.

Alle digitale foto's zijn gratis beschikbaar op hoge resolutie. Bij gebruik is de volgende bronvermelding verplicht: 'https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat'.
Geplaatst: februari 2012

Veranderingen Rottumeroog
Bert Corté bericht op zijn weblog over de recente veranderingen op Rottumeroog als gevolg van de stormen van de afgelopen tijd. Klik hier voor zijn verslag.
Geplaatst: februari 2012

Een unieke wandeling op een onbewoond eiland
Alweer een tijdje geleden, de wandeling van Hella van der Wijst en Wiepke Toxpeus op Rottumeroog. Maar deze uitzending van 7 oktober 2011 is nog steeds terug te zien. Klik hier.

"Een bijzondere wandeling op het kleinste Waddeneiland van Nederland: Rottumeroog. Dit eiland is een beschermd natuurgebied en normaal niet toegankelijk voor publiek. Voor KRO De Wandeling is voor deze éne keer een uitzondering gemaakt. Een unieke wandeling op een bijzonder eiland. Hella wandelt op Rottumeroog samen met Wiepke Toxopeus.
Als kind bracht Wiepke haar jeugd door op het eiland. Haar vader, Jan Toxopeus, was immers de laatste voogd van Rottumeroog, totdat hij in 1965 het eiland moest verlaten. Als voogd moest haar vader ervoor zorgen dat het eiland zoveel mogelijk in stand gehouden werd. Wiepke woonde tot haar achtste samen met haar vader en moeder, op dit verder onbewoonde eiland. Zij waren de enige bewoners van Rottum. 'Ik ben van Rottum en Rottum is van mij', beschrijft Wiepke haar gevoel hierover."

Geplaatst: januari 2012

Weblog Bert Corté (Staatsbosbeheer)
Een geweldig initiatief: vanaf vrijdag 20 januari is het weblog van Staatsbosbeheer Rottum in de lucht. Het blog biedt een kijkje achter de schermen bij het werk van boswachter Bert Corté en de ontwikkelingen in de natuur op de onbewoonde Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Lees verder op de site van Staatsbosbeheer.
Of ga direct naar het weblog.
Geplaatst: januari 2012

Archief Hendrik Toxopeus nu geheel beschikbaar
Een groot deel van het knipselarchief van Hendrik Toxopeus was al beschikbaar op onze website (zie: Archief). Het betreft een groot aantal persberichten over de bezetting van Rottumeroog in 1991. Het restant van zijn knipselboek is nu ook online in te zien: een aantal artikelen over de bezetting (Archief, Bezetting 1991, onder het kopje 'niet gedateerd') en een aantal andere artikelen. Deze laatste staan op de hoofdpagina van het archief, voorlopig nog even apart bovenaan, zodat ze snel zijn terug te vinden).

Daarnaast is ook het fotoalbum van Hendrik nu digitaal in te zien. U kunt het bekijken op onze pagina's op Picasaweb.

12 mei 2011 voer Hendrik van Borkum naar Noordpolderzijl om de volgende dag de bestuursvergadering van de SVRR bij te wonen. Hij bereikte de haven net te laat om er nog binnen te kunnen lopen en moest de nacht buitengaats doorbrengen op zijn wel heel erg scheef liggend schip. Van slapen is dan ook weinig terecht gekomen.
Tijdens de rondvraag haalde Hendrik een klein pakje uit zijn tas. Erin zaten onder andere de tabaksdoos, het horloge en een sigarettenpijpje van zijn vader (de laatste voogd van Rottumeroog). Hij overhandigde deze kostbaarheden  aan het bestuur met het verzoek ze naar het museum in Warffum te brengen. Als schenking voor de Rottumkamer aldaar.
En daar is een en ander inmiddels te bewonderen.Geplaatst: januari 2012

Afslag Rottumeroog
Vlak voor Kerst heeft het flink gestormd op de Noordzee en in het waddengebied. Boswachter Bert Corté bracht een bezoek aan Rottumeroog om te kijken wat de gevolgen van die stormen waren. Hij schrijft een zorgwekkend relaas:

“Op vrijdag 16 december ben ik (meegelift met de vogeltellers) naar Rottumeroog gegaan om te kijken hoe het eiland erbij stond. De laatste dagen had het nogal gewaaid. Een flink deel van de noordelijke stuifdijk is verdwenen (dat lag in de lijn van verwachting). De kop van de stuifdijk (noordwest), waar het onderkomen van Staatsbosbeheer op staat, is nog intact maar naar het oosten is zo'n tweehonderd meter dijk verdwenen. Daarna (oostelijk) zijn de duinen nog intact omdat daar zo'n tweehonderd meter strand voor staat. Dit is niet het geval nabij het onderkomen. Het onderkomen staat zo'n vijftig meter van het strand af. En wat zorgelijk is, daar is geen strand meer, misschien zo'n tien meter.”

Wat de stormen op Rottumerplaat hebben aangericht, is op dit moment nog niet duidelijk. Evenmin is duidelijk of er in de eerste week van januari nog meer afslag heeft plaatsgevonden. Wat de gevolgen zijn voor de aanwezige biotopen is ook nog niet bekend.
De bevoegde instanties overleggen over de ontstane situatie. Zodra duidelijk is wat de uitkomsten daarvan zijn of wanneer er ander nieuws te melden valt, zullen we daar op de website en in de volgende Kaap aandacht aan besteden. In ieder geval houden wij de vinger aan de pols.
Misschien toch maar eens een ‘zandmotor’ voor de kust van de eilanden aanleggen?
Geplaatst: januari 2012

Nieuwe foto's
De website is een aantal prachtige, nieuwe fotoseries rijker
Els Knol - Licht en Olga van der Klooster maakten hele mooie fotoseries van de excursie naar Rottumeroog in het najaar van 2011.
Jacqueline Kloppenburg ging mee met een excursie van Staatsbosbeheer en ook zij schoot prachtige plaatjes. Overigens is haar website Beeldspel ook zeer de moeite van een bezoekje waard.

In week 38 van 2011 ging Jan Nijland mee met een werkweek naar Oog. Zijn foto's geven een mooie indruk van deze succesvolle week.
Klik op de namen om de foto's te bekijken.
Geplaatst: januari 2012

Luchtfoto's Oog en Plaat
Op 7 april 2010 maakte Rijkswaterstaat luchtopnames van Oog en Plaat. Klik hier om ze te bekijken.
Deze foto's zijn gemaakt door en eigendom van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Gebruik is toegestaan, mits met bronvermelding.

Geplaatst: januari 2012

Lesbrief Rottumeroog en Rottumerplaat
Ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum heeft de SVRR een lesbrief laten maken bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs. Auteur is Fré Schreiber uit Middelstum. In het voorjaar van 2011 is deze lesbrief verspreid onder alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Eemsmond (waar Oog en Plaat deel van uitmaken). U kunt de lesbrief hier bekijken en downloaden.
De inzendtermijn voor de prijsvraag is inmiddels verstreken.


Jaap Nienhuis en Gé Hoekzema overhandigen de lesbrief
aan wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond

Geplaatst: juli2011

Zeer geslaagde donateursdag
Zo'n 75 donateurs waren zaterdag 2 april aanwezig in 't Zielhoes. Het werd een prachtige dag, niet alleen vanwege het stralende weer. 'Morgens verzorgde RTV Noord een live-uitzending van het programma waarin heel veel Rottumliefhebbers aan het woord kwamen. Een informatief, maar ook humorvolle en vooral geanimeerde gebeurtenis onder leiding van interviewers Marina Versteeg en Derk Bosscher. Tot en met 9 april kunt u de uitzending nog beluisteren bij uitzending gemist. Tijdens deze uitzending is ook de winnaar van de prijsvraag uit de lesbrief, Ayzo Wiertsema, in het zonnetje gezet. Zijn prijs: mee met de excursie naar Oog
deze zomer.
's Middags hield Egge Knol een uitermate boeiende lezing over het reddingwezen op en rond Rottumeroog. En verder was er ook heel veel tijd om op de dijk of het terras bij te praten in een heerlijk lentezonnetje.
Els Knol - Licht en Andreas van der Hoeven maakten allebei een fotoimpressie van deze dag.
Geplaatst: april 2011
 

Knipselarchief bezetting 1991 nu online
Om de herdenking van de bezetting extra luister bij te zetten staat het volledige knipselarchief over de bezetting vanaf vandaag (31 maart 2011) op onze website.
Het archief is door Hendrik Toxopeus geschonken aan onze stichting. En daar zijn wij Hendrik zeer erkentelijk voor!
Klik hier om direct naar het archief te gaan.


Geplaatst: maart 2011

1991 - 2011: twintig jaar na de bezetting van Rottumeroog
Dit voorjaar is het twintig jaar geleden dat Hendrik Toxopeus en Janny Mulder Rottumeroog hebben bezet uit onvrede met de toenmalige plannen om het beheer aan Oog en Plaat geheel te staken.
Naar aanleiding van die bezetting (29 maart tot 12 april 1991) is in dat jaar ook de SVRR opgericht.
Ook is toen een rondetafelconferentie gehouden met vertegenwoordigers van verschillende partijen.
In feite is daaruit de Beheer Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog en Rottumerplaat (BAKR) ontstaan

Genoeg memorabele feiten om uitgebreid bij stil te staan! Dat doen we op een aantal manieren:

Op 2 april organiseren wij een donateursdag in 't Zielhoes te Noordpolderzijl
Van 10.00 tot 12.00 verzorgt RTV-Noord daarvandaan een live-uitzending van het radioprogramma Noord op Stee
Hierin komen verschillende gasten aan het woord.
‘s Middags zal dr. Egge Knol op zijn eigen, boeiende wijze een lezing houden over ‘Schipbreuk en Redding rond Rottumeroog’.
Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst(nijverheid) van het Groninger Museum en verzamelt al meer dan veertig jaar documentatie van het reddingwezen langs de kust

Op 4 maart is aan alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Eemsmond een lesbrief over Rottum uitgereikt. Op 7 maart is deze lesbrief overhandigd aan de wethouder van onderwijs in die gemeente in aanwezigheid van de regionale pers. De lesbrief bevat onder andere een prijsvraag. Onder de leerlingen die de juiste oplossing insturen, verloten wij één kaartje voor de excursie naar Rottumeroog die wij in september organiseren.

Daarnaast verzorgen wij binnenkort een zeer bijzondere publicatie.

Dan staat er voor het najaar nog een activiteit gepland in samenwerking met de andere vertegenwoordigers in de BAKR en RTV Noord. Die plannen zijn nu nog te pril om er al iets over te kunnen zeggen. Houdt u onze website in de gaten!
Geplaatst: maart 2011

Rob de Wind test nieuwe camera
Niet helemaal een onderwerp voor deze website, maar omdat het onze 'huisfotograaf' betreft en de test is uitgevoerd op een garnalenkotter onder Rottumeroog, willen we u bijgaand artikel toch niet onthouden. Wellicht vindt u er ook wat tips van uw gading in.
Geplaatst: februari 2011

Luchtfoto's Oog en Plaat
Dit album bevat enkele foto's van Plaat en Oog die rond 20 oktober 2010 zijn genomen. Helaas was het weer niet bijzonder goed die dag. Er was wat mist/motregen waardoor en geen heldere beelden konden worden gemaakt.
De foto's zijn gemaakt door en eigendom van Rijkswaterstaat. Gebruik zonder voorafgaande toestemming door Rijkswaterstaat is niet toegestaan!
Hier kunt u de foto's bekijken.
Geplaatst: februari 2011

Vacature vogelwachter
Let op: u kunt op de vacature niet meer reageren!
Maar misschien leuk om eens te kijken aan welke eisen de vogelwachters op Oog en Plaat moeten voldoen. Hier vindt u de tekst van de vacature voor 2011.
Geplaatst: februari 2011

Fotografie in het Waddengebied
In september is een artikel verschenen over (digitale) fotografie in het Waddengebied. Onder andere komt daarin Rob de Wind aan het woord. Dan wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan Rottum!
Mocht u op Rottumeroog of Rottumerplaat zijn (of elders op de Wadden): doe uw voordeel met de vele tips die in dit artikel staan.
Geplaatst: oktober 2010

Vaargids Waddenzee
Eind juli verschijnt Waddenzee -
Vaargids 3 Nederland uit de lucht. Het boek beslaat 144 pagina's A4 Full Color en kost € 29,95.
Het wordt uitgegeven door Uitgeverij C. Heijnen bv - Uitgeverij De Alk & Heijnen bv  (www.alk.nl). Het omslag kunt u hier bekijken.
Geplaatst: juli 2010

Een nieuw boek over Nederlandse vuurtorens
Op 29 mei 2010 is het boek “Vuurtorens, lichtschepen en kapen; nautisch erfgoed van Nederland’ gepubliceerd, geschreven door de vuurtorenkenner Peter Kouwenhoven. Het is een boek dat prachtige foto’s, oude ansichtkaarten, tekeningen en geografische kaarten combineert met uitgebreide en boeiende informatie. Nooit eerder is er zo’n compleet beeld geschetst van de nog bestaande maritieme bakens in Nederland.
Natuurlijk is ook de Kaap van Rottumeroog opgenomen!
Klik hier voor een impressie van het boek en hier voor nadere informatie over de inhoud en wijze van bestellen
Geplaatst: juli 2010

Zeer geslaagde donateursdag SVRR
Zaterdag 29 mei werd er in `t Zielhoes te Noordpolderzijl de tweejaarlijkse donateursdag van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat gehouden. Daar vond ook de presentatie plaats van de tweede versie van het boek ‘Ik ben van Rottum’ door Wiepke Toxopeus.

Lees hier verder
Bekijk hier de foto's van Els Knol - Licht
Geplaatst: juni 2010

Donateursdag 2010
Op zaterdag 29 mei houden wij weer onze tweejaarlijkse donateursdag in Noordpolderzijl.
Op het programma staan onder andere lezingen door dr. Egge Knol over de cultuurhistorie van de eilanden en door de heer Gabor Oolthuis van LNV over de natuurwaarde van Rottum. En ook maken we weer een vaartocht met Louis de Jonge.

Het volledige programma kunt u hier bekijken. Het aanmeldingsformulier vindt u hier.
En bent u (nog) geen donateur en wilt u wel graag aanwezig zijn, dan kunt u zich natuurlijk via een mail aan het secretariaat eerst aanmelden als donateur van de SVRR.
Geplaatst: mei 2010


Heruitgave 'Ik ben van Rottum' van Wiepke Toxopeus
Het eerste boekje ‘Ik ben van Rottum’ is in 1981 uitgegeven. Het was een feest om dat te beleven!
Door wat ik zelf heb beleefd en natuurlijk ook door alle verhalen die mijn ouders me vertelden kwam ik op het idee om een boekje te maken. Want deze verhalen mochten niet verloren gaan.
Het eerste boekje is inmiddels al lang uitverkocht. Steeds vroegen en vragen mensen naar ‘Ik ben van Rottum’. Vooral als het eiland weer eens in het nieuws is, zoals bij het restaureren van de kaap, het afbreken van het laatste voogdhuis, de veranderde beleidsplannen en de bezetting van Rottum die daarop volgde.
De meeste anekdotes uit het eerste boekje zijn natuurlijk gebleven, het zijn waargebeurde verhalen, daar is niets aan te veranderen. Hier en daar is er wat toegevoegd en om het geheel nog completer te maken zijn er op sommige plaatsen andere foto’s gebruikt.
Het is verrassend hoe vaak Rottum opduikt in krantenartikelen of op tv. Rottum blijft actueel en het blijft een uniek eiland. ‘Men’ wil weten hoe het was om daar te wonen en op te groeien.
Hier is de tweede versie van ‘Ik ben van Rottum’!
Wiepke Toxopeus

Op onze donateursdag (29 mei 2010 in Noordpolderzijl) zal Wiepke deze heruitgave presenteren en kunt u dit prachtige boek ook aanschaffen.
En natuurlijk is het ook in de boekhandel te koop. Zie verder ook de website van Wiepke.
Geplaatst: mei 2010

Werkdagen 2010
Inmiddels zijn de werkdagen van 8 en 22 maart achter de rug. De eerste werkdag ging Ed Bus mee naar Rottumeroog. Hij schrijft daarover:

De eerste werkdag op Rottumeroog, zit er weer op. Na uitgeleide door Hendricus Kooi voeren we met de Asterias voor negen uur de Eemshaven uit met een aflopend tij. Het weer was redelijk en op het eiland zelfs goed te noemen. We zijn in het Sparregat (zuid-oost hoek van het eiland) van boord gegaan. Hans en ik hebben ons nog bemoeid met het uitladen van de spullen vanaf het schip en bijboot naar het eiland. Doordat het water snel opkwam hebben we deze hoger op de plaat gedragen zodat Egbert met de trekker de spullen later droog op kon halen. De overige vrijwilligers struinden het strand en de duinen al af op zoek naar zaken die niet op een eiland thuis horen.
Wij deden hetzelfde maar dan over het strand langs de wadkant. Dit is trouwens ook een mooi oord voor jou want er liggen erg veel schelpen op het vuurtorenduin. De eerste leeuwerikken begroeten ons al in het begroeide deel van de kwelder en de meeuwen groepeerden zich om een nestplek te zoeken. Ja, de lente komt eraan ! De rommel die we tegenkwamen was weer divers. Jassen, stofzuigerslangen, flessen en het gebruikelijke plastic en vistuig. Toch kreeg ik de indruk dat het minder is als andere jaren. Na "Janny's soep in het "huis", direct weer aan de slag gegaan om de noordwesthoek nog wat te schonen. Daar viel mij de afslag weer op. Daar staan palen in de grond die we in een werkweek in begin jaren negentig hebben geplaatst om met netten zand te vangen. Deze lagen inmiddels ondergestoven onder een nieuw duin en dat is nu allemaal weer weg gespoeld. Echter op de plek waar vroeger de kaap en de barak van RWS was is weer duinvorming te zien. Al met al een zeer dynamisch geheel. Tegen drieen weer terug naar de boot die nu door het hoge water tegen het eiland aan kon varen.
Al met al weer een geslaagde dag.

De foto's de Ed maakte kunt u hier bekijken.
Geplaatst: maart 2010

Data werkdagen en werkweken 2010 onder voorbehoud gepland
Klik hier voor de voorlopig vastgestelde data.
Geplaatst: februari 2010

De Stripschapprijs 2009 is voor Barbara Stok

"Striptekenaar Barbara Stok (1970) bouwt al sinds 1998 aan een oeuvre. Niet alleen via bundelingen van haar losse werk, maar ook in speciaal voor boekpublicatie gemaakte langere verhalen. Barbara Stok is de eerste vrouw ooit die de Stripschapprijs kreeg. Zij krijgt deze echter niet vanwege haar geslacht, maar omdat zij een stripauteur is zonder weerga met een nog altijd groeiend oeuvre van topkwaliteit."
                                                                                        Het Stripschap
                                                                                        17 augustus 2009
                                                                                        Lees hier het hele bericht van het Stripschap

De stripschapprijs is de enige oeuvreprijs die Nederland kent voor stripmakers. De prijs wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, een genootschap van stripliefhebbers. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden.

In september 2008 ging Barbara mee met een werkweek naar Rottumerplaat. De strips die zij daarover tekende zijn gepubliceerd in De Kaap (2008/2 en 2009/1) en in haar jongste boek Dan maak je maar zin (2009). Klik op onderstaande plaatjes om deze strips te vergroten.

Geplaatst: augustus 2009

Groeten van Rottumerplaat
Joost Zwagerman, Groeten van Rottumerplaat - Het beslissende album volgens 100 en enige schrijvers
Uitgegeven door Nieuw Amsterdam, ISBN: 978904680624, Prijs E. 10.00
Behalve de titel heeft dit boek van Joost Zwagerman eigenlijk niets van Rottumerplaat van doen. Misschien toch aardig voor de echte verzamelaar van parafernalia over 'onze' eilanden.
In mei 2008 verscheen het jubileumnummer van het literaire poptijdschrift WAHWAH. Gasthoofdredacteur Joost Zwagerman vroeg ruim 120 schrijvers, dichters, muzikanten, columnisten, filosofen en critici welk album zo belangrijk is in hun leven dat ze er een levenslange verbanning naar een onbewoond eiland mee zouden doorstaan. Het nummer was een doorslaand succes. De persaandacht was enorm - zo werd er een complete aflevering van De wereld draait door aan het boek gewijd - en in korte tijd werden er ruim 5000 exemplaren verkocht.Op veler verzoek is er daarom nu voor de zomermaanden een scherp geprijsde pocketeditie vol schitterende verhalen van onder anderen Gerbrand Bakker, Martin Bril, Bart Chabot, Jessica Durlacher, Youp van 't Hek, Oek de Jong, Kluun, Saskia Noort en Christiaan Weijts. Nu met extra veel lijstjes!
Joost Zwagerman (1963) is schrijver, dichter, essayist en columnist. Eerder stelde hij monumentale bloem-lezingen samen van verhalen en essays uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur.
Geplaatst: augustus 2009

Zuiderduin
Verslaggever Gerco Verdouw van het Reformatorisch Dagblad bezocht het Zuiderduin. Hij schreef daarover dit verslag
Geplaatst: augustus 2009

Verruiming vaargeul Eemshaven - Noordzee
De vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee wordt in 2010/2011 verdiept en verbreed zodat de Eemshaven bereikbaar wordt voor grotere schepen. Daardoor kan de Eemshaven zich verder ontwikkelen tot een centrum voor (duurzame) energie.
Aangezien er vooral ook gebaggerd zal worden ten noorden van Oog en Plaat houden wij nauwlettend in de gaten of hier gevaren voor onze eilanden aan zijn verbonden. Maar misschien biedt het ook kansen.
Lees hier meer over dit onderwerp.
Geplaatst: augustus 2009

Officiële boekpresentatie
'Noordpolderzijl thuishaven voor vissers en robbenjagers
Op 5 september om 14:00 uur word het boek 'Noordpolderzijl Thuishaven voor vissers en robbenjagers' gepresenteerd bij Noordpolderzijl (café t Zielhoes) nabij Usquert.
Er liggen dan garnalenkotters in de haven, er wordt een oude 1-cilinder Brons scheepsmotor (stond in de tjalk UQ 2) gedemonstreerd, er is een thematentoonstelling over de visserij, Wouter Klootwijk (‘Klootwijk aan Zee’) komt het boek presenteren, er treedt een shantykoor op et cetera.
Lees hier het gehele bericht op visserijnieuws.punt.nl.
Geplaatst: juli 2009
 

 

 

Haven Noordpolderzijl feestelijk heropend
Zondag 28 juni is de haven van Noordpolderzijl feestelijk heropend, onder andere met een optreden van een shantykoor. Het heeft meer dan een jaar geduurd voor een besluit is genomen hoe de vaargeul en de haven weer toegankelijk gemaakt zouden worden en om de baggerwerkzaamheden uit te voeren. Omdat het betrokken baggerbedrijf eigenlijk geen ervaring had in dit soort gebied, verliepen de werkzaamheden zeker niet zonder slag of stoot. Zo is bijvoorbeeld de pijpleiding door wind en getij een paar keer gebroken.
De eerste schepen die na lange tijd de haven aandeden waren de Noordster en de Boschwad van Louis de Jonge.

   
Foto's: Dick Spijker en Aad van Wortel (28 juni 2009)

Geplaatst: juli 2009

Wadden krijgen werelderfgoedstatus van Unesco
Woensdag 24 juni heeft Unesco de status werelderfgoed aan de Wadden verleend. Of en zo ja wat, deze status iets voor Rottum gaat inhouden, houden wij natuurlijk nauwlettend in de gaten.
Unesco heeft een website gewijd aan dit nieuwe wrelderfgoed.
Geplaatst: juli 2009
 

Donateursmiddag 18 april
Op 18 april organiseerde de SVRR bij wijze van experiment een extra donateursmiddag tussen de tweejaarlijkse reguliere donateursdagen in. In Amersfoort. Onder andere om tegemoet te komen aan die donateurs voor wie Noordpolderzijl moeilijk te bereiken is. Een geslaagd experiment. Met zo'n 25 donateurs was er volop gelegenheid elkaar bij te praten en nieuwe contacten op te doen.
En dan waren er de boeiende verhalen van de heer. W. Groenendaal over wadlooptochten in de jaren zestig, van Harma Kuiper over haar ervaringen als kok op Rottumerplaat en de prachtige film van de heer G. Kracht over Rottumeroog.
Klik hier voor de foto's die Harma bij haar toespraak liet zien en hier voor een impressie van de middag.
Geplaatst: april 2009
 

Werkdag Plaat afgeblazen
De geplande werkdag op Rottumerplaat op 23 maart is vanwege het slechte weer niet doorgegaan. Schipper Jurrie vond het terecht niet verantwoord de oversteek te maken en een ploeg vrijwilligers op het eiland af te zetten. En dat terwijl er volgens boswachter Bert Corté genoeg rommel op het eiland lag om een hele week bezig te zijn.
Saillant detail: het ging om dezelfde groep vrijwilligersdie vorig jaar dertien op een zeer woelige zee doorbracht zonder een voet aan wal op Plaat te kunnen zetten.
Klik hier voor het verslag van Els Knol - Licht

Geplaatst: maart 2009
 

Antiquarische boeken over Rottum
Van Tea Koops ontvingen wij de volgende tip. Wie op zoek is naar de boeken van Wiepke Toxopeus en Derk Schortinghuis kan in ieder geval van laatstgenoemde auteur boeken vinden op www.boekwinkeltjes.nl.
Geplaatst: maart 2009
 

Eerste werkdag 2009
De eerste werkdag van dit jaar was op 9 maart. Corrie Lenstra-Boon schreef een verslag en Ed Bus maakte een fotoserie. Klik hier om beide te bekijken.
Geplaatst: maart 2009
 

Vrijwilligerswerk en excursie 2009
De data voor de vrijwilligersdagen en -weken en van de SVRR excursie in 2009 zijn bekend. Klik hier voor meer informatie.
Geplaatst:februari2009
 

Fotoseries SVRR
De fotoseries van de SVRR krijgen een plaats op Picasaweb van Google. Ga naar de foto-pagina voor meer informatie
Geplaatst: januari 2009
 

Nieuwe website: kustverhalen
Gert Kracht heeft, geïnspireerd door de serie Coastline van de BBC, een nieuwe website geopend:
www.kustverhalen.nl.
Hierop wil hij veel films, foto’s en verhalen plaatsen over de Nederlandse kust. Het project is, na de SVRR-excursie van 13 augustus en een vervolgbezoek, gestart op Rottumeroog. Tijdens deze twee bezoeken is er veel materiaal verzameld: “We hebben ruim zeven uur HD video gemaakt naar, op en rond het eiland. Daarnaast zijn er meer dan 2800 foto¹s gemaakt, wat ook behoorlijk veel uitzoekwerk met zich meebrengt. Houd daarom de website in de gaten! Op de website staat al een klein filmpje dat we aan boord hebben gemaakt van de vloed. De totale draaitijd was ruim 40 minuten en is op de computer versneld naar een filmpje van de huidige lengte. Daarnaast heb ik ook een kleine ‘E-teaser¹ online gezet. Het is het begin van één van de afleveringen die we aan het monteren zijn.”
Beslist een website om regelmatig te bezoeken!
Geplaatst: januari 2009
 

Experiment met de realiteit
Onderzoekers van Alterra Wageningen UR bestuderen de gevolgen van zeespiegelstijging in een bijzonder experiment op ware grootte: op Ameland is door gaswinning de bodem de laatste jaren 30 cm gezakt, evenveel als de zee op korte termijn omhoog dreigt te komen. Welke delen van het kustlandschap kunnen dit bijbenen?
Klik hier om naar de site van natuurbericht te gaan en een filmpje over dit onderwerp te bekijken.
Geplaatst: december 2008


Janny Mulder en Egbert Bakker in  Joris' Showroom
Op dinsdag 2 december zendt de NCRV om 22.30 uur een nieuwe aflevering van Joris' Showroom uit. Hierin Janny Mulder en Egbert Bakker op Rottumerplaat!
"Joris Linssen schrijft tv-geschiedenis door, in navolging van de schrijvers Jan Wolkers en Godfried Bomans, een aantal dagen te bivakkeren op Rottumerplaat. Hij portretteert eilandwachter Egbert, die samen met zijn kokkin het verder onbewoonde eiland bewaakt. Alleen voelt hij zich niet. De Kalverstraat op zaterdagmiddag, dat is pas eenzaamheid, zegt Egbert."
Klik hier voor meer informatie over deze uitzending op de website van de NCRV. Een algemeen stukje uit de NCRV-gids staat hier.

Uitzending gemist? Klik dan hier!
Geplaatst: november 2008


Staatsbosbeheer zoekt vogelwachter Rottumeroog
Klik hier om de vacature te bekijken
Geplaatst: november 2008
 

Joke van Warners overleden
Op 4 juni is Joke van Warners plotseling overleden. Veel te vroeg, ze was pas 46 jaar.
Jarenlang was Joke havenmeesteres van Noordpolderzijl en beheerster van 't Zielhoes.
Sinds de oprichting van de SVRR heeft 't Zielhoes altijd gefungeerd als thuisbasis voor onze stichting; de plaats waar alle bestuursvergaderingen worden gehouden en ook de twee voorlaatste donateursdagen plaatsvonden. Altijd zijn we daar bijzonder gastvrij door Joke onthaald. Geen moeite was haar teveel, geen vraag bleef onbeantwoord, alles was altijd mogelijk.
Ook toonde zij steeds een warme betrokkenheid bij het wel en wee van 'onze' eilanden. Bijvoorbeeld in de geanimeerde gesprekken tijdens het kopje koffie voorafgaand aan de vergaderingen.
We zullen Joke missen. Haar familie wensen wij heel veel sterkte toe.

Op www.zielhoes-noordpolderzijl.nl vindt u de rouwkaart en het condoleanceregister.
Geplaatst: juni 2008

 

Donateursdag SVRR niet in Noordpolderzijl, maar in LAUWERSOOG
Gezien de toestand van de vaargeul in Noordpolderzijl is het Louis de Jonge niet mogelijk om daar de haven te bereiken.
We hebben diverse alternatieven besproken en uiteindelijk besloten onze donateursdag niet in het vertrouwde Zielhoes te houden, maar in Lauwersoog, voorlopig de thuisbasis van Louis.
Voor het ochtendgedeelte kunnen we terecht in het restaurant boven de visafslag. Zoals gepland gaan we daarna het wad op. Wim Dijksterhuis bepaalt nog de beste plaats voor de kwelderwandeling.
Geplaatst: april 2008

 

Data excursies, werkdagen en -weken 2008 bekend
Voor informatie hierover klikt u hier.
Geplaatst: januari 2008

 

Uniek Wadden3luik Rob de Wind op DVD
Bijna twee uur kijkplezier in en om Rottum.
Een stuk geschiedenis, emotie, maar ook de pure schoonheid van dit prachtige gebied
worden belicht in drie Waddenfilms van cineast Rob de Wind geplaatst op één DVD.
Voor een ieder die van Rottum houdt een aanbeveling!

“Waddenzee, onze laatste wildernis”
“De Mannen van Rottum”
“De Garnalenvisser”

U kunt deze prachtige DVD bestellen
via Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat
voor slechts
12,95 (excl. 2,50 verzendkosten)

Klik hier voor meer informatie over deze DVD en hier voor de bon om deze DVD te bestellen
Geplaatst: december 2008

 

Rottumeroog op TV Noord
Op 4 december 2007 zond TV Noord in het kader van de serie
'Het Verhaal van Groningen'
een programma uit over Rottumeroog.
Deze uitzending is nog te bekijken op
http://www.hetverhaalvangroningen.nl/news/40

Geplaatst: december 2008

 

Noordpolderzijl, 9 november 2007

"Als het buiten zo tekeer gaat moet ik altijd denken aan die twee onbeschermde eilandjes boven Groningen. Ook is er een onbedwingbaar gevoel om er naar toe te moeten. Zo ook deze keer. Ik had "een klusje" in de Eemshaven en op de terugweg naar huis ging ik langs Noordpolderzijl om te zien of het eiland er nog is. Je kon natuurlijk niets zien door de neerslag, laat staan je ogen open houden. De wind was zo sterk dat je nauwelijks op je benen kon blijven staan. Toch maakte ik een foto, gezeten achter het muurtje boven op de dijk. Gelukkig dat dat muurtje er stond want het beschermde mij tegen een striemende hagelbui. De foto is gemaakt tegen een uur of drie zo'n drie uur na hoog water.
Of het eiland ook gehavend is door de storm hoor ik graag een keer."
Ed Bus
Geplaatst: november 2008

 

Werkweek Plaat in Dagblad van het Noorden
Willem Dekker tekent in het Dagblad van het Noorden van 8 september 2007
de sfeer van een werkweek op Rottumerplaat
Klik hier om het artikel te lezen
Klik hier voor een foto-impressie van deze werkweek
Geplaatst: september 2008

 

 

Zaterdag 28 april 2007
Voor wie nog altijd op zoek is naar Groeten van Rottumerplaat van Jan Wolkers, is er nu een grote kans. Onlangs verscheen zijn Waddenboek, waarin het betreffende dagboek is opgenomen. Daarnaast onder onder andere observaties uit zijn achtertuin op Texel.

Zaterdag 22 juli 2006
Rottumerplaat op cd
In de NRC van 1 juli meldt Henk van Gelder dat de radioreportages over het verblijf van Bomans en Wolkers op Rottumerplaat dit najaar (waarschijnlijk november) zullen verschijnen als audioboek. Het gaat om een box met 6 cd's. Ook alle voor- en nagesprekken, die destijds niet uitgezonden werden, staan erop. Prijs: 19,95 E.
Bericht overgenomen van de Bomans Krant (http://members.chello.nl/j.aarts/kort.htm)

Vrijdag 23 juni 2006
Tijdens de BAKR-vergadering van 9 juni 2006 zijn strikte afspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe beheerregeling voor Rottum, die per 1 januari 2007 moet ingaan en in principe een geldigheidsduur heeft van drie jaar.
De bestaande regeling, die eigenlijk tot 1 januari 2006 liep, is inmiddels geformaliseerd en met één jaar verlengd.

In het voorjaar waren twee werkdagen gepland, een op Rottumeroog en een op Rottumerplaat. Vanwege de weersomstandigheden was het niet verantwoord op de geplande dag de oversteek naar Rottumerplaat te maken. Reden dat deze werkdag niet is doorgegaan. De werkdag op Rottumeroog is wel doorgegaan.

Donderdag 4 augustus 2005
Met onze secretaris Henk Patberg gaat het heel langzaamaan beter. In april is getroffen door een hersenbloeding en is nu aan het revalideren. Voor wie hem een bemoedigend kaartje wil zenden, zijn adres is: Verpleeghuis Solwerd, kamer 17, Solwerderweg 9, 9901 BR  Appingedam.

Nadat eerder een sloopvergunning was afgegeven voor de bebouwing op Rottumeroog, is nu ook toestemming verleend voor nieuwbouw.

Dinsdag 12 juli 2005
De secretaris van het bestuur van de SVRR, Henk Patberg, is getroffen door een ernstige ziekte en is opgenomen in een verzorgingstehuis

De bestuurstaken zullen nog nader worden verdeeld. 
Sieny Veenstra is bereid gevonden het secretariaat ad interim waar te nemen.
Voorlopig is het eerste aanspreekpunt voor de excursies
Hendricus Kooi
Voor De Kaap kunt u contact opnemen met Dick Spijker.

Voor de SVRR-excursie (voor donateurs) op 1 oktober naar Rottumeroog zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor de werkweken in het najaar zijn inmiddels veel meer aanmeldingen dan er plaatsen beschikbaar zijn.

De beheersregeling is vastgesteld tot en met 2005. Voor de jaren 2006 tot en met 2011 zal door de BAKR een nieuwe regeling ter goedkeuring aan de minister worden voorgelegd. Tot 1 september 2005 hebben alle BAKR-leden de mogelijkheid hun gedachten rondom het beheer van de eilanden in te dienen. 

Voor de bebouwing op Rottumeroog is een sloopvergunning afgegeven. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de wooncontainers in het najaar worden verwijderd en zal nieuwe behuizing worden geplaatst.

De volgende donateursdag van de SVRR zal (onder voorbehoud) worden gehouden op 13 mei in Noordpolderzijl.

 

Zondag 22 september:
VARA's Vroege Vogels besteedt aandacht aan Rottum: Vechten voor Rottumeroog. "Tien jaar lang hebben vrijwilligers van de stichting Vrienden van Rottumeroog met hand en tand geprobeerd het waddeneilandje te beschermen tegen wind en water. Maar het planten van helmgras en het plaatsen van rieten matten helpt niet. Van Rijkswaterstaat mag het daarom niet meer, de natuur moet gewoon z'n gang gaan. Het enige wat nog door mensen gebeurt, is het schoonmaken van het eiland. Maar de discussie over het wel of niet behouden van Rottumeroog gaat gewoon door."
Uitzending gemist? Je kunt nog luisteren via www.omroep.nl/vara/vroegevogels/. Klik daarna op 'audio'.

6 april 2002
Op 18 mei zendt de EO de film Waddenzee, onze laatste wildernis van Ropb de Wind uit (Ned. 2, 19.30 uur).

2 maart 2002
Onder het kopje 'Een zwarte dag' berichten vogelwachters Date Lutterop en Giny Kasemir op hun prachtige website het volgende:

"Vandaag (15 febuari 2002) meldde Staatsbosbeheer ons dat zij voor het komende vogelwachtersseizoen geen beroep op ons zullen doen. Zo komt er helaas een vrij onverwacht einde aan de al in volle gang zijnde voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het betekent evenzo het einde van een inmiddels 14-jarige nauwe verbondenheid met dit unieke waddeneiland.  De werkzaamheden aan deze website zullen daardoor dan ook stil worden gelegd, maar naar wij hopen niet voor altijd."

Wat de reden is van dit plotselinge en onverwachte besluit, is mij niet bekend. Gezien het vele goede werk dat Date en Giny de afgelopen veertien jaar op Rottumerplaat hebben verricht, leek het mij goed dit bericht ook op deze site op te nemen.

15 februari 2002
Op 15 februari is de BAKR bijeen geweest om verder te spreken over de toekomst van Rottumeroog en Rottumerplaat. Na veel discussies gedurende de afgelopen maanden is er uiteindelijk een unanieme beslissing genomen over de weg die de komende jaren gevolgd zal worden. Deze beslissing zal als advies aan de staatssecretaris van natuurbeheer worden aangeboden. Er is onder andere het volgende afgesproken:

De volgende bijeenkomst van de BAKR staat gepland voor 15 april. Dan zullen een aantal punten nader worden ingevuld (monitoring, educatief programma) en worden de eerste werkweken ‘nieuwe stijl’ geëvalueerd.

24 november 2001
In opdracht van de BAKR (BeleidsAdviescommise Kustverdediging Rottum) is een rapport opgesteld waarin een evaluatie wordt gegeven van de afgelopen jaren. Het gaat zowel om morfologie, flora en fauna als het gevoerde beheer.
Half december zal deze evaluatie in de BAKR worden besproken en worden afspraken gemaakt voor de komende jaren. Op grond van die afspraken zal een nieuwe beheersregekling worden opgesteld voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat het concept van die nieuwe regeling in maart 2002 aan de BAKR wordt aangeboden.

14 november 2001
De documentaire film Terug aan de Zee van Magda Augusteijn (grotendeels gefilmd op Rottum) is te zien op het IDFA (International Documentary Festival Amsterdam)! Hoe houdt je herinnering stand in het veranderlijk landschap van een verdwijnend eiland? Waar je vandaag tussen de wilde orchideeën loopt kan je morgen het zoute water van de Noordzee vinden. Terug aan de Zee verkent de wisselwerking tussen natuur en mens.
Kijk voor meer informatie op: www.cooblae.nl

Premiere:        zondag 25 november, 16.00, City 5, Amsterdam
2e vertoning:    dinsdag 27 november, 12.30, Filmmuseum Grolsch-zaal
Voor de voorstellingen kunnen kaartjes worden gereserveerd bij het IDFA (020-6261939)

8 juli 2001 - Vliegtochtjes Boven Rottumeroog
Steeds vaker vliegen toeristen illegaal met sportvliegtuigjes over de onbewoonde Waddeneilanden. De minimumvlieghoogte boven deze gebieden is 450 meter, maar 's zomers wordt daar meestal de hand mee gelicht. De vogelwachters van Staatsbosbeheer noemen de vliegtuigjes nu de grootste bedreiging voor de kolonies broedvogels. Daarom zijn ze nu begonnen met een lik op stuk beleid, alle laagvliegers worden gemeld bij de luchtvaartautoriteiten.

Bron:
Vroege Vogels Nieuwsbrief - jaargang 4, nummer 52 (inhoud van de uitzending van 8 juli 2001)

Deze uitzending is nog te beluisteren op de site van de Vara's Vroege Vogels, te bereiken via www.omroep.nl

21 mei 2001
Zojuist ontving ik bericht dat Simon van den Berg in de nacht van 17 op 18 mei is overleden aan een slopende ziekte.
De crematieplechtigheid vindt plaats op 22 mei om 10.00 uur in aula 1 van het crematorium in Groningen.
Wim Jassies schreef in het Nieuwsblad van het Noorden een in memoriam: 'Van den Berg stond het liefst in overall en laarzen tussen zijn mensen'

wpe3.jpg (14426 bytes)

Mei 2001
Simon van den Berg, tot zijn pensionering op 31 augustus 2000 kantonnier van Rijkwaterstaat, heeft onlangs een zeer zware operatie moeten ondergaan. Zijn toestand is helaas zeer zorgwekkend.
In zijn functie als kantonnier heeft Simon jarenlang de leiding gehad over de werkzaamheden die op Rottum werden uitgevoerd. Bij die werkzaamheden waren naast personeel van Rijkwaterstaat en 'de aannemer', sinds een aantal jaren ook vrijwilligers van de SVRR betrokken. Voor de Vrienden is Simon vanaf het begin het aanspreekpunt geweest waar het de inzet van de vrijwilligers betrof. Voor de vrijwilligers zelf was hij op de eilanden werkbaas en vraagbaak, maar vooral ook een heel prettig gastheer, waar ik -en velen met mij- buitengewoon goede herinneringen aan bewaar.

Maart 2001
Op 30 maart heeft de BAKR (Beleids- en Adviescommissie Rottumeroog en Rottumerplaat) Rottumeroog bezocht. Toevalligerwijze was ik die week zelf als vrijwilliger op het eiland aanwezig en kan dus uit de eerste hand vertellen.
Het lag in de bedoeling de behuizing op Rottumeroog rondom te voorzien van een schutting. Dit op verzoek van Staatsbosbeheer. Op die wijze zou niet iedere keer als iemand rondom het huis loopt een verstoring van de vogels optreden. Uiteindelijk is besloten om alleen aan de noordzijde een eenvoudige schutting te plaatsen. Verder zal de behuizing in   een neutrale kleur worden geschilderd. Op een van de containers zal een uitzichttoren worden gebouwd. Tenslotte zullen voertuigen, afvalcontainers en dergelijke door een zandwal met begroeiing aan het oog worden onttrokken.

Oktober 2000
Binnenkort zendt de EO de nieuwe film van Rob de Wind uit. Deze heeft de titel: Waddenzee, onze laatste wildernis. De film ging in Den Haag in première (Tuschinsky) waarbij onder andere aanwezig waren minister Pronk, kamerleden, mensen die bij de Waddenzee zijn betrokken via ministeries, instellingen etc. De première voor de noordelijke provincies en medewerkers van de eilanden vond plaats in Harlingen in de bioscoop aldaar.
Precieze datum van uitzending kan ik nog niet geven. Navraag bij Rob en bij de EO leerde dat de datum nog niet vaststaat. Houd je tv-gids dus goed in de gaten.
Overigens is de film ook in de winkel te koop of te bestellen bij de SVRR. Klik hier voor meer informatie.

September 2000
Alweer een nieuw boek over Rottum.
'Beeldend kunstenaar en vogelaar Erik van Ommen verbleef enige tijd op Rottumeroog om er te schilderen en te tekenen. Zijn Impressies zijn treffend vastgelegd in het boek De Vogelwachter. Een Uniek document van een verdwijnend eiland in de Nederlandse enige wildernis op de grens van Noordzee en Waddenzee.'
Het boek verschijnt in het najaar van 2000 en wordt uitgegeven door:
Oban Press Publishers
Neutronstraat 7/13
9743 AM Groningen
Tel. 050 3188330
Fax. 050 3188320
info@obanpress.nl
Bestellen via de website van Obanpress (www.obanpress.nl) is ook mogelijk.
'De Vogelwachter' kost fl. 29,95 (excl. fl. 5,50 verzendkosten). Via de website of de intekenbon in het Waddenbulletin geldt een korting van fl. 7,50

Juli 2000

Op 31 augustus neemt Simon van den Berg officieel afscheid van z'n werkzaamheden bij Rijkswaterstaat, met een receptie in Hotel Ekamper te Oosteinde 's avonds om 20.00 uur. Iedere lezer van de Kaap is hierbij uitgenodigd.
Oosteinde is te bereiken via de N46 Groningen - Eemshaven, afslag Roodeschool / Oosteinde.

Juni 2000
De Groninger Vrijwilligerskrant besteedt aandacht aan de SVRR. Op 10 april 2000 voeren verslaggeefster Ellen Contant en fotograaf Rob Kleinjans met de vrijwilligers mee naar Rottumerplaat. Helaas moesten ze dezelfde dag weer met de boot mee terug; de vrijwilligers bleven de hele week. Samen maakten ze een boeiend artikel.
De Groninger Vrijwilligerskrant is gratis verkrijgbaar in de stad en de provincie Groningen in onder andere Openbare Bibliotheken, VVV-kantoren, musea en gemeentehuizen. De redactie is bereikbaar via telefoon 050 - 368 18 55 of via info@stiel.nl.

April 2000
In de week van 10 tot 14 april was Simon van den Berg voor het laatst in functie aanwezig op Rottum. Per 1 september gaat hij met pensioen.
Vara's Vroege Vogels heeft ter gelegenheid van dit afscheid een interview afgenomen met Simon. Dit interview wordt uitgezonden op zondag 23 april, ergens tussen 08.00 en 10.00 uur op Radio 1. De aankondiging op de site van Vroege Vogels:
"Afscheid van van Rottumerplaat. Simon van den Berg was voor Rijkswaterstaat een kwart eeuw toezichthouder van het eiland dat altijd onbewoond genoemd wordt. Toch woonde de toezichthouder een groot deel van het jaar door de weeks op Rottumerplaat, samen met tienduizenden vogels. En nu is Van den Berg met pensioen. Een reportage van zijn laatste bezoek aan het eiland.
"
Het interview is voorlopig nog te beluisteren via het archief van de Vroege Vogels site.

Rob de Wind (maker van 'De Mannen van Rottum') is bezig met een nieuwe film over het Waddengebied. Het is de bedoeling dat deze film in mei in premiere gaat en in oktober door de EO wordt uitgezonden.

Staatsbosbeheer heeft een nieuw boekje over Rottum uitgegeven, getiteld: 'Rottumeroog en Rottumerplaat - Rust en Ruimte voor onze Wadvogels.
Het zeer informatieve boekje telt tien pagina's, kost fl. 2,50 en is vooralsnog alleen verkrijgbaar bij 't Zielhoes in Noordpolderzijl of bij Staatsbosbosbeheer, Afd. Communicatie en Marketing, Postbus 1300, 3970 BH Driebregen.
Lees hier de recensie uit het Nieuwsblad van het Noorden van 16 maart 2000.

November 1999
De Kaap op Rottumeroog wordt verplaatst
. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart; men verwacht de Kaap tussen nu en  een paar weken op de nieuwe locatie te hebben. Die nieuwe plaats ligt ten opzichte van de huidige meer naar het zuidoosten.
De verhuizing kost fl. 250.000. Ongeveer de helft van het bedrag wordt door de gemeente Eemsmond gefinancierd, Rijkswaterstaat draagt fl. 50.000 bij en de SVRR fl. 10.000. Verder rekent men op een bijdrage van Monumentenzorg.
Het beheer van de eilanden wordt voortgezet overeenkomstig de huidige beleidsregeling, zo is onlangs besloten. In plaats van de voormalige voogdswoning wordt een nieuw, aanvaardbaar onderkomen op Rottumeroog gebouwd.

15 september 1999
Magda Augusteijn, maakster van documentaires, heeft het plan opgevat een documentaire te maken over de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, en dan vooral over het proces van het verdwijnen van het ene en het aangroeien van het andere.
Zij is inmiddels met de voorbereidingen gestart. Dat betekent in dit stadium vooral veel gesprekken voeren met de beherende instanties, met omroepen en met mensen die nu of in het verleden iets met de eilanden te maken hebben gehad.
Voor haar film is Magda zeer geinteresseerd in film- of videomateriaal, zowel oud als recent. Wie materiaal heeft wordt vriendelijk verzocht met haar contact op te nemen (maugdu@dds.nl).
Het is overigens op dit moment nog niet honderd procent zeker dat de film ook inderdaad gemaakt kan en mag worden. Ik zal de ontwikkelingen blijven volgen en hier berichten opnemen als er iets vermeldenswaardigs gebeurt.