Geslaagde donateursdag SVRR

Bekijk hier de foto's van Els Knol - Licht

Zaterdag 29 mei werd er in `t Zielhoes te Noordpolderzijl de tweejaarlijkse donateursdag van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat gehouden. Daar vond ook de presentatie plaats van de tweede versie van het boek ‘Ik ben van Rottum’ door Wiepke Toxopeus.

De voorzitter kon in zijn openingswoord ongeveer zeventig donateurs en gasten welkom heten op deze 10e donateursdag.
Het bestuur van de Stichting had een gevarieerd programma samengesteld, met als eerste spreker dr. Egge Knol, conservator archeologie geschiedenis van het Groninger Museum, met een lezing over het culturele en historische erfgoed van Rottumeroog.
Hij vertoonde daarbij prachtige beelden van hele oude foto`s, boeken en talrijke ansichtkaarten.
De voormalige gemeente Warffum wilde hij een pluim geven omdat zij er voor gezorgd hebben dat de Kaap nog op Rottumeroog staat en niet verloren is gegaan. Volgens de spreker is 'Oog' een plek wat er is, als je er wilt komen dan kan dat, maar misschien gebeurt het nooit.

Daarna vond de presentatie plaats van het boek 'Ik ben van Rottum'. Wiepke Toxopeus heeft het grootste deel van haar kindertijd op Rottumeroog gewoond, waar haar vader voogd was. In het boek beschrijft ze haar belevenissen en over de verhalen die ze van haar ouders hoorde. Het eerste boek kwam uit in 1981 en is al tijden niet meer te koop. Tijdens haar presentatie zij ze dat Rottum haar nooit meer los laat. Daardoor kwam deze tweede druk tot stand. Dit nieuwe boek is dikker geworden en er staan meer en andere foto`s in.
Dit nieuwe boek is werkelijk een prachtig boek om te lezen hoe men woonde en werkte als voogd gezin op Rottumeroog.

Na deze presentatie konden de donateurs een rondvaart maken op het wad, met de Boschwad van schipper Louis de Jonge.

Drs. G.W.B. Oolthuis van LNV hield een lezing over de unieke natuurwaarde van Rottumeroog en Rottumerplaat en de daarmee verbonden leefregels. Hij riep de aanwezigen op om met voorstellen te komen tot een betere samenwerking wat ten voordele van de beide eilandjes zou kunnen zijn. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.

Verder gingen twee donateursvan de Stichting, Peter Niekel en Kees Stapper,  met de aanwezigen in gesprek over herijking beleid van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Hierin kwamen punten als cultuurhistorie, natuurwaarde, kustverdediging en beheer uitgebreid aan de orde.

Aan het eind van de dag werd er nog een film vertoond van een werkweek op Rottumeroog en een optreden van Alex Vissering.

Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van bestuurslid Hendricus Kooi uit Warffum. Hij was al vanaf de oprichting lid van het bestuur en werd dan ook tot erelid van de Stichting benoemd.

Bestuur en donateurs kunnen terug zien op een geslaagde dag!

Gé Hoekzema - Niewold