Schiermonnikoog wil grenscorrectie

Ook Schiermonnikoog groeit in oostelijke richting, inmiddels voorbij de Fries -Groningse grens. Bestuurlijk heeft dit voor de nodige onrust gezorgd. De Friese politiek vindt dat er een grenscorrectie moet plaatsvinden, bijvoorbeeld alleen al vanwege bevoegdheden van de burgemeester van Schiermonnikoog als het gaat om calamiteiten op dit nieuwe stuk van het eiland. De huidige situatie maakt dat het deel, evenals Simonszand, Rottumeroog en Rottumerplaat, valt onder het bevoegd gezag van de burgemeester van de gemeente Eemsmond. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat alvast drie nieuwe grenscorrecties ingetekend. Op dit moment staan de burgervaders nog tegenover elkaar. De rampenbestrijding, vindt burgemeester Renkema (Eemsmond) een zwak argument voor grenswijzigingen. Volgens hem moeten verschillende overheden bij rampen sowieso samenwerken. Gedeputeerde Staten van Groningen en Friesland hebben zich inmiddels ook over het probleem gebogen.

 

De Kaap
Najaar 2003