Beknopte geschiedenis

Voor de Groninger kust ligt het Waddeneiland Rottumeroog. Tot 1594 was het eiland voor twee derde deel eigendom van het klooster te Rottum en voor een derde van het Oldenclooster in de Marne. Na de reductie in 1594 werd het eiland provinciaal bezit. Burgerlijk behoorde Rottumeroog tot de jurisdictie van Warffum en Breede en kerkelijk tot Warffum. Na het instellen van het plaatselijk bestuur in 1798 kwam het bij de gemeente Warffum. Tegenwoordig heeft het eiland alleen betekenis als natuurgebied. Vroeger was het groter, omstreeks 1350 stonden er pakhuizen van stad-Groninger kooplieden die in 1438 door Hamburgers werden geplunderd.

Nadat het eiland particulier bezit was geweest kocht de provincie Groningen het in 1738 terug.Van 1798 tot 1819 was het in beheer en onderhoud bij het rijk, dan weer bij de provincie en sinds 1876 weer bij het rijk.

Vanaf 1738 woonde een beheerder op het eiland, die Voogd werd genoemd. Door de verplaatsing van de geul Het Schild neemt het eiland aan de westzijde voortdurend af Aan de oostzijde is er enige aanwas die minder groot is dan de afslag. Sinds 1570 is het eiland ongeveer zeven kilometer verschoven. Daardoor moest de woning van de voogd steeds verplaatst worden. Het huis op de foto uit de jaren twintig stond er tot 1930. Op het dak is een observatiepost geplaatst. Nieuwe huizen werden daarna nog gebouwd in 1931 en 1956.Vanaf 1965 woont er geen voogd meer op het eiland. Het wordt nu beheerd door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Ten dienste van de scheepvaart op de Eems stonden vroeger op het eiland de Embder- en de Groninger Kaap. De Embderkaap staat er nog en is al enige keren in oostelijke richting verplaatst. Van 1910 tot 1930 was een reddingboot van de Noord- en Zuid- Hollandsche Redding maatschappij op Rottumeroog gestationeerd.

Voogdswoning.jpg (145190 bytes)

Bron:
Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2"
geschreven door J. Toonstra