Kaap wordt verplaatst

ROTTUMEROOG - De monumentale zeekaap wordt vrijdag naar een veiliger plek op Rottumeroog gesleept. Het voortbestaan van de gietijzeren zeekaap werd ernstig bedreigd aan de noordwestzijde van het eiland. Hier knabbelt de zee steeds meer van het eiland af. De fundering wordt verstevigd, zodat de zeekaap ook overeind blijft wanneer deze door zeewater omspoeld wordt. Het monument, dat eigendom is van de gemeente Eemsmond, werd in 1883 als onderdeel van de kustbewaking gebouwd en heeft voor Rottumeroog een grote cultuurhistorische waarde.

De kosten van de verplaatsing zijn ongeveer 250.000 gulden, hiervan draagt Rijkswaterstaat 50.000 gulden bij en Vrienden van Rottumeroog 10.000. De rest betaalt de gemeente die het deels van de monumentensubidie betrekt.

Bron:
Groninger Dagblad
11 november 1999