Gronings Waddeneiland Rottumeroog moet baken verzetten

De Zeekaap op waddeneiland Rottumeroog moet verhuizen. Omdat steeds meer zand wegspoelt aan de noordoostzijde van het eiland, staat het gietijzeren monument niet langer stabiel.

De Zeekaap, die in 1883 werd geplaatst als herkenningsteken voor schepen, werd begin deze eeuw overbodig door nieuwe navigatietechnieken. Het grote scherm bovenop het baken, dat van ver zichtbaar was, werd vervangen door een lantaarn. Tot de tweede wereldoorlog bleef het baken nuttig als lichthuis. In de jaren zeventig gingen stemmen op om het inmiddels verwaarloosde product van de gietijzer-cultuur een opknapbeurt te geven. De kaap werd volledig gerestaureerd. De verplaatsing van het gietijzeren bouwwerk naar een veiliger gedeelte van Rottumeroog neemt drie weken in beslag en kost ongeveer 250 duizend gulden. Rijkswaterstaat neemt een vijfde hiervan voor haar rekening. De Stichting Vrienden van Rottumeroog draagt tienduizend gulden bij. Het restant betaalt de gemeente Eemsmond, die eigenaar is van het baken. De gemeente heeft hiervoor subsidie aangevraagd in het kader van de Monumentenwet.

Bron:
Groninger Internet Courant
3 november 1999

http://www.gic.nl