Politiek Eemsmond wil Kaap op Rottumeroog stallen

UITHUIZEN/ROTTUMEROOG - De politiek van de gemeente Eemsmond vraagt zich af waarom het college van burgemeesters en wethouders de Zeekaap op Rottumeroog na afbraak niet op de zandplaat zelf stalt. Het college wil de Kaap, waarvan wordt gevreesd dat hij binnen onafzienbare tijd door het water wordt verzwolgen, voor de herfststormen afbreken en op de wal stallen. Daarna moet er duidelijkheid komen omtrent een nieuwe plek op de zandplaat, waar het nationaal monument veilig kan staan. Het college staat deze wat omslachtige aanpak voor, omdat de gemeente Eemsmond op dit moment te weinig geld heeft om de verplaatsing in één keer te realiseren.

Volgens verschillende commissieleden echter bespaart het stallen van de Zeekaap op de zandplaat zelf geld. J. Kammenga van Gemeentebelangen vroeg zich zelfs af of het echt noodzakelijk is de Kaap nog dit najaar af te breken. Deskundigen zouden hem verzekerd hebben dat het niet zo'n vaart zal lopen met het verdwijnen van de Kaap.

Volgens hoofd ruimtelijke zaken P. Schuiten hebben deskundigen hem juist verzekerd dat de Zeekaap dermate wordt bedreigd door de afslag aan de Noordwestzijde van Rottumeroog, dat snel actie ondernemen geboden is. "Er zijn twee opties. Opslag op het eiland of opslag op de wal. We zijn druk doende te bepalen wat het beste is, maar we zijn er nog niet uit. Datzelfde geldt voor de nieuwe plek van de Zeekaap. Zeker is dat het een locatie moet worden waar de Kaap een lang 'leven' beschoren is. En wat betreft de mogelijkheid de Zeekaap meteen te herplaatsen: Als de financiën rond zouden zijn, zou dat kunnen, maar dat is niet zo."

De kosten van herplaatsing op Rottumeroog worden geraamd op 258.000 gulden en de kosten voor afbraak en tijdelijke opslag aan vaste wal worden geschat op 80.000 gulden. Voor de financiering rekent de gemeente op bijdragen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De vrienden van Rottumeroog hebben inmiddels een donatie gedaan van 10.000 gulden.

Kammenga riep de plaatselijke kunstenaars op miniaturen, etsen en wat al niet meer zij, van de Kaap te maken en deze te verkopen zodat ieder lid van de gemeenschap een bijdrage kan leveren.

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
25 augustus 1999