Kaap blijft op Rottumeroog

ROTTUMEROOG - De zeekaap kan op Rottumeroog blijven. Wel zal het monument een andere plaats op het onbewoonde eiland moeten krijgen. Door de najaarsstormen van vorig jaar heeft het eiland dermate harde klappen gekregen dat een deel van de duinen is weggeslagen.

Hierdoor moest niet alleen het voormalig onderkomen van de familie Toxopeus eerder dan gepland worden afgebroken en vervangen, ook kwam de gietijzeren zeekaap met de ´voeten´ in het water. Omdat het bouwsel door roestvorming in het bestaan wordt bedreigd, is er gezocht naar een oplossing. Eerder werd geopperd om de kaap naar de naastgelegen Rottumerplaat te verhuizen of naar Noordpolderzijl. Met een dergelijke verhuizing is echter een enorme som geld gemoeid, reden waarom men een goedkopere oplossing heeft gezocht. Toch kost deze verhuisklus ook nog 258.000 gulden. De gemeente heeft dat geld nog niet, reden om de raad voor te stellen het bouwsel eerst af te breken en op te slaan aan vaste wal of op het eiland zelf. Opslaan op het vasteland kost 80.000 gulden.

Op de nieuwe locatie kan de kaap het naar verwachting 25 jaar volhouden. Eemsmond wil niet alleen voor de verplaatskosten opdraaien. Men onderzoekt momenteel de subsidiemogelijkheden. Zelf heeft men al 120.000 gulden gereserveerd voor de verhuizing.

De leden van de commissie ruimtelijke zaken mogen dinsdagavond (aanvang 19.45 uur) in het gemeentehuis in Uithuizen hun mening geven over het verhuisplan.

Bron:
Ommelander Courant
19 augustus 1999