Groninger eilandje Rottumeroog gaat sneller verdwijnen

Ecoloog Wim Weijman van Staatsbosbeheer Noord-Nederland, te Assen, denkt, dat eerder dan werd verwacht, het Groninger eilandje Rottumeroog in de Westereems zal zijn verdwenen. Weijman baseert zich wat die voorspelling betreft op de gevolgen van de eerste paar fikse Noordwesterstormen, die, anderhalve week geleden, het veelbesproken eilandje dusdanig teisterden dat grote delen van de hoge, stevige oude duinen zijn weggeslagen.

Leek het er op, dat sinds de onderhoudswerkzaamheden aan Rottumeroog in 1991 werden stopgezet, de groei van het minieiland zich in zuidoostelijke richting verplaatste, Weijman houdt het er nu op, dat het toch nog de diepe vaargeul Westereems in zal wandelen. In de loop van vorige week werd bekend, dat er dusdanig veel afslag had plaatsgehad, dat Rijkswaterstaat -samen met Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het onderhoud op Rotterumeroog- besloot deze maand nog de op instorten staande voormalige voogdenwoning te slopen en af te voeren naar de vaste wal. De afgelopen zomer stond deze legendarische woning van de voogdenfamilie Toxopeus, die er tot 1965 heeft gewoond, nog een tiental meters van de duinrand. Aangezien de zee vrij spel heeft wat het eilandje betreft, kon de branding er naar hartelust huishouden. Hier en daar zijn tientallen meters duin weggeslagen. Via 'de tuin' overspoelt de zee inmiddels ook al de achter de oude duinenrij gelegen kwelder.

Springtij
"Er verdwijnt momenteel veel zand in de Westereems en het Sparregat", heeft Weijman geconstateerd, terwijl er aan de andere kant geen zand meer gevangen wordt. Hij is eigenlijk wel geschrokken van de gevolgen van een paar Noordwester stormen, en dat terwijl het nog niet eens springtij was, het was doodtij. Springtij is het komend weekeinde.

Weijman herinnert er aan, dat in 1991 -na veel emotionele discussie- is, bepaald, dat van Schiermonnikoog-Oost tot aan het Duitse eiland Borkum gekozen is voor dynamisch natuurbeheer. Het oostelijk deel van Schiermonnikoog, Simonszand, Rottumerplaat, Rottumeroog, de Zuiderduintjes, zouden in het vervolg aan de elementen worden overgelaten.

Dubbel gevoel
De Winsumer ecoloog heeft er nog altijd een wat dubbel gevoel over. Enerzijds betreurt hij het, dat dit beleid inhoud dat planten- en vogelsoorten die het van stabiele situaties moeten hebben, de klos zijn, anderzijds weet hij dat het tij keert voor zogeheten pionierssoorten. "We gaan er", zegt hij, "van een halfnatuurlijke naar een natuurlijke situatie. En dat is natuurlijk zeer interessant."

Overigens vraagt hij zich af, wat er van deze serie eilandjes overblijft. "Sinds 1300 is er alleen maar gewerkt aan handhaving van deze eilandjes", aldus Weijman. "Ja, het zal een spontaan gebied worden, waarbij wel alles af zal vlakken. Een weggespoeld oud duin keert niet terug."

 

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
3 november 1998