Sloop woning Rottumeroog sneller dan verwacht

Zodra het weer het toelaat, zal Rijkswaterstaat de legendarische voogdenwoning op Rottumeroog afbreken. Medewerkers van de dienstkring Oost in Delfzijl gaan in elk geval binnen vier weken naar het mini-eiland. Eerder dan verwacht is zoveel duin weggeslagen, dat een deel van de voormalige voogdenwoning op de rand van het duinrestant balanceert. Vorig jaar en het afgelopen voorjaar waren al twee schuren afgebroken.

Aan Rottumeroog wordt geen onderhoud meer gepleegd. Begin jaren negentig is bepaald dat de natuur er vrij spel krijgt. Rijkswaterstaat en vrijwilligers van de Stichting Behoud Rottumeroog en Rottumerplaat verrichten aan het wandelende eiland enkel en alleen onderhoud aan de zuidoostkant, daar waar het eiland aangroeit. Rijkswaterstaat had gedacht, dat de voormalige voogdenwoning de komende winter nog zou 'overleven'; in de planning had het dan volgend jaar gesloopt zullen worden.

Met de verdwijning van de karakteristieke woning is een eind gekomen aan een stukje geschiedenis van Rottumeroog. In de in 1957 gebouwde woning woonde tot aan 1965 het laatste voogdenechtpaar Toxopeus-Scholtens met zijn kinderen. De woning was gebouwd, omdat de vorige -800 meter westwaarts- door de zee bedreigd werd. Dit huis werd in 1960 -in dit geval later dan verwacht- een prooi van de golven.

Rijkswaterstaat is er nog niet helemaal uit, hoe haar medewerkers, die op Rottumeroog werkzaamheden moeten verrichten, in de toekomst gehuisvest moeten worden. Er staat nog één goed pand op het eilandje. Daar wonen in de zomermaanden de vogelwachters. Voorts wordt bekeken of het plaatsen van wooncontainers een goed alternatief is.

Met het wegslaan van een stuk van de hoge duinenrij aan de westkant van Rottumeroog wordt op het gemeentehuis van Eemsmond bekeken wat er met de Kaap moet worden gedaan. Dit gietijzeren monument, dat vroeger als baken voor schippers diende, wordt nu bedreigd. Een raadscommissie heeft onlangs al uitgesproken dat deze Kaap in de toekomst naar Rottumerplaat overgebracht zou moeten worden. Maar nu de ontwikkelingen op Rottumeroog sneller gaan dan verwacht, is men in Uithuizen bezig een advies en een kostenberekening voor de gemeenteraad voor te bereiden. Overigens heeft de Kaap al met zijn voeten in het water gestaan. Het door de storm hoog opgestuwde water liep via de laaggelegen kwelder het eiland op, tot aan het duin met de voogdenwoning. De Kaap staat aan de voet van dit duin.

 

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden
2 november 1998