Verplaatsing zeekaap mag geen vermogen kosten

Verplaatsing van de zeekaap van Rottumeroog naar Rottumerplaat is geen slecht idee, maar het mag geen vermogen kosten.

De commissie Ruimte van de gemeente Eemsmond sprak 19 mei over een verhuizing van dit monument dat door de elementen wordt bedreigd. De vroegere gemeente Warffum heeft de kaap voor een bedrag van 280.000 gulden laten restaureren maar wanneer het zeewater er vat op krijgt, is het binnen de kortste keren gebeurd omdat de kaap van gietijzer is gemaakt.

Volgens CDA-fractievoorzitter H. Bolwijn zal zijn partij niet met een verhuizing instemmen als dat een vermogen gaat kosten. Er is nog geen enkel zicht op die kosten omdat er nog geen overleg is geweest met de andere betrokken partijen. Mocht de kaap verplaatst worden van Rottumeroog naar Rottumerplaat dan zouden meer mensen in de gelegenheid gesteld moeten worden om de kaap van nabij te bekijken, liet Gemeentebelangen-fractievoorzitter Jaap Nienhuis weten. Hij pleitte dan ook voor een bezoekersregeling voor Rottumerplaat. Voor Rottumeroog geldt al een dergelijke regeling.

In september zal er een evaluatie komen, uitgevoerd door de beheerscommissie Rottum. Hierbij zal worden bekeken of het aantal bezoekers per keer zal kunnen worden opgevoerd en of Rottumerplaat ook bezocht kan worden.

 

Bron:
Ommelander Courant
20 mei 1998