Waddenvereniging knokt weer tegen gasboringen

De Waddenvereniging maakt zich op voor een nieuw gevecht met het ministerie van Economische Zaken. De natuurorganisatie zal zich tot bij de rechter verzetten tegen het voornemen van ministers Wijers gisteren de NAM toestemming te geven op vijf locaties proefboringen te verrichten naar aardgas in de Waddenzee.

Voor de bestuursrechter diende in Leeuwarden gisteren al een zaak van de Waddenvereniging en elf andere natuurorganisaties tegen proefboringen aan de Noordzeekust. De twaalf vroegen de rechtbank om een voorlopige voorziening waarmee de boringen voorlopig kunnen worden geschorst.

Over het voornemen van Wijers de proefboringen in de Waddenzee toe te staan, vinden in de loop van april nog een aantal hoorzittingen plaats. Degenen die tegen de proefboringen zijn, kunnen daar hun bezwaren naar voren brengen. Op 5 mei sluit de termijn om schriftelijk bezwaren in te dienen.

De proefboringen mogen alleen onder stringente voorwaarden plaatsvinden. Zo moet bijvoorbeeld aannemelijk zijn dat het gaat om gasvoorraden die van buiten het gebied gewonnen kunnen worden. Gaswinning in de Waddenzee zelf is namelijk niet toegestaan.

De proefboringen waarvoor minister Wijers toestemming wil verlenen zijn: Hollum-Zuid D, Blija Noord C, St. Jacobiparochie-West D, Rode Hoofd C en Rottumeroog-1B. De installaties voor de proefboringen moeten extra geÔsoleerd zijn voor geluid en licht. Bovendien mag er geen enkele druppel aan vreemde vloeistoffen in het water van de Waddenzee terechtkomen.

Bron:
FinanciŽle sectie van De Telegraaf-i
4 april 1997