Wadlooptochten aan banden

Door Henk de Koning

De Wadlooptochten, die jaarlijks zeker 50.000 deelnemers trekken, worden voor het eerst aan banden gelegd. Voor veel individule wadlopers betekent deze beperking dat het moeilijk zal zijn om aan een vergunning te komen.

De nieuwe strenge regels zijn vastgelegd in een convenant en ondertekend door de inmiddels zeven wadloopverenigingen met een A-status voor grote groepen.

De Stuurgroep Waddenprovincies heeft de ingrijpende herziening van de wadloopverordening geruime tijd voorbereid. De nieuwe regels, die komend seizoen gaan gelden, hebben vooral betrekking op de veiligheid van personen en de bescherming van natuur in het Waddengebied. Met name in het weekeinde is het op de wadden nogal eens te druk.

Zo is in de nieuwe opzet clustervorming van verschillende tochten niet meer toegestaan. Voor houders van een B-vergunning (kleine groepen) is het maximumaantal deelnemers teruggebracht van 15 naar 12 personen.

Met een A-vergunning mogen aan tochten naar Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog maximaal 50 personen meedoen en naar Ameland en Engelsmansplaats 70. De C-vergunning geldt voor individuele lopers.

In verband met deze nieuwe eisen heeft een aantal B-vergunninghouders zich georganiseerd in een nieuwe A-vereniging, de Noord-Nederlandse Wadgidsgroep.

Gedeputeerde Staten van Groningen, Friesland en Noord-Holland hebben ter bescherming van de natuur in het Waddengebied extra voorwaarden in de verordening opgenomen, vooral met betrekking tot de ligplaatsen van zeehonden.

In de nieuwe wadloopverordening zijn verder nog diverse andere eisen aangescherpt, zoals voor de de minimale uitrusting van de wadlopers en de opleiding van de wadloopgidsen.

 

Bron:
Binnenland-sectie van De Telegraaf-i
1 maart 1996