Toekomst Rottumeroog opnieuw ter discussie

Door: Karin de Mik

Drie jaar na de bezettingasactie op Rottumeroog is er opnieuw een discussie uitgebroken over de toekomst van het onbewoonde eilandje. De zoon van de laatste strandvoogd H.J. Toxopeus, die eerder voor het behoud van Rottum streed, wil nu de onderhoudswerkzaamheden uitbreiden. De Waddenvereniging wil die juist staken.

Rijkswaterstaat vindt dat de kustbescherming op Rottum op een andere manier moet worden uitgevoerd. In plaats van zandschermen en helmgras zouden er eens in de zoveel jaar grote hoeveelheden zand aan de zuidwestkant van Rottumeroog moeten worden gestort. Dit vormt de beste garantie voor het voortbestaan van 'Oog', aldus Rijkswaterstaat in Groningen in een interne studie.

Momenteel worden er in het voor- en najaar door medewerkers van Rijkswaterstaat en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat stuifschermen geplaatst en helmgras geplant om zand te vangen. Volgens C.M. Munniks, hoofd van de dienstkring Waddenzee-Oost van Rijkswaterstaat, is het echter de vraag of dit op lange termijn helpt. Hij denkt dat de stuifschermen te weinig zand vangen. "Het is misschien beter om eens in de twee tot vijf jaar zo'n 150.000 kubieke meter zand deels onder water aan de zuidwestkant van Rottumeroog te storten. Dat is effectiever. Jaarlijks spoelt er 150.000 kuub zand onder water weg. De zandbalans is dus negatief. Door het storten van zand zou je die weer in evenwicht kunnen brengen. Bovendien hoef je er niet elk jaar meer heen waardoor minder verstoring optreedt." De kosten van Munniks voorstel bedragen 1,5 miljoen gulden. Toxopeus ziet deze oplossing als "laatste redmiddel". Hij is van mening dat het plaatsen van stuifschermen voldoende soulaas biedt om afslag tegen te gaan.

Toxopeus zou het liefst meer onderhoud plegen op Rottumeroog. Nu verblijven de vrijwilligers met mensen van Rijkswaterstaat er van eind februari tot 15 april. Toxopeus zou het liefst twee weken langer blijven. Op initiatief van de Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, die strijden voor behoud van beide eilandjes, zijn er vorig jaar 10.000 bosjes wilgentenen extra geplaatst op Rottumeroog.

De discussie rond beide eilandjes laaide weer op toen de januaristorm de 20 meter brede zandbuffer op Rottumeroog over een lengte van 100 meter wegsloeg. Toxopeus en Munniks zijn het erover eens dat de schade vele malen groter zou zijn geweest als de schermen er niet hadden gestaan. Rottumeroog 'wandelt' als het ware naar het oosten, waar het binnen 40 tot 100 jaar zal worden opgeslokt door de Eems.

Volgens Toxopeus dreigt Plaat dan een kale zandvlakte te worden, onaantrekkelijk voor de vele broedvogels. Wordt Plaats straks een zandplaat, dan waaien de jonge kuikens van een stern of scholekster over het zand omdat ze geen beschutting hebben van helmgras'', aldus Toxopeus.

De Waddenvereniging en de Stichting Duinbehoud hebben er vorige week bij minister Maij-Weggen van Verkeer op aangedrongen om de natuur zijn gang te laten gaan en een deel van de kunstmatige zeewering te verwijderen op Rottumeroog. Het inplanten van helm en het plaatsen van takkenschermen helpt weinig en leidt alleen tot verstoring van broedvogels, aldus beide milieuorganisaties. De verdedigingswerken op Rottumeroog tastten het natuurlijk karakter van het eiland aan en verstoren het proces van afbraak en aangroei van zandplaten, zo stellen zij. "Rottumeroog en Plaat zijn niet heilig, je kunt ze niet ten koste van alles op hun plaats verankeren alleen uit nostalgisch oogpunt", aldus P. de Cock van de Waddenvereniging.   

Bron:
NRC Handelsblad
23 februari 1994