Planten van helm op Rottumeroog 'zinloos'

De Vrienden van Rottum moeten het kustonderhoud op Rottumeroog en Rottumerplaat staken. Dit schrijven de Stichting Duinbehoud, de Waddenvereniging en de European Union for Coastal Conservation (EUCC) in een advies aan minister Maij (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Gabor (natuurbeheer).

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat plant sinds twee jaar samen met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer helm op het eiland Rottumeroog en de zandplaat Rottumerplaat. Ook brengen de Vrienden takkenschermen aan. Doel is de duinvorming te stimuleren. Maar deze werkzaamheden hebben volgens de Stichting Duinbehoud weinig effect gehad. "Het zijn nutteloze bezigheden. Hun pogingen de Waddeneilanden te beschermen doen de natuur meer kwaad dan goed", aldus een woordvoerder van Duinbehoud. Volgens Duinbehoud is het landschap van Rottumeroog op diverse plaatsen in belangrijke mate aangetast en worden vogels verstoord door de activiteiten van de Vrienden van Rottum. De werkzaamheden in het voorjaar zouden tevens een storende invloed hebben op de vestiging van broedvogels in het gebied.

Rijkswaterstaat besloot in 1991 dat het eiland en de zandplaat aan de Waddenzee moesten worden overgelaten. Na protesten van natuurbeschermers en een bezetting van Rottumeroog door H. Toxopeus, de zoon van de laatste strandvoogd van het eiland, kwam Rijkswaterstaat op die beslissing terug.

De Vrienden van Rottumeroog willen de werkzaamheden om het eiland en de zandplaat te redden juist gaan opvoeren. Vooral de januaristormen hebben volgens hen veel schade aangericht. "Honderden broedgelegenheden zijn volledig weggeslagen. Op Rottumeroog zijn grote delen van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden van de afgelopen twee jaar verdwenen. Daar zal heel snel véél aan moeten gebeuren. Alleen intensivering van onderhoud en dan met betrekking tot beide eilanden kan de zaak wellicht nog redden", aldus de Vrienden.  

 

Bron:
NRC Handelsblad
17 februari 1994