Zand enige redding voor Rottumeroog

Jaarlijks anderhalf miljoen nodig

ZWOLLE (NPA) – Zandsuppletie is de enige maatregel die de levensduur van Rottumeroog in aanzienlijke mate kan verlengen. Alle andere maatregelen, zoals het plaatsen van stuifschermen, het planten van helmgras en het storten van dammen, dragen slechts bij tot de vormgeving van het eilandgedeelte boven NAP.

Dat is de belangrijkste conclusie uit een interne studie van de directie Groningen van Rijkswaterstaat. De studie richtte zich op de beheersmaatregelen die nodig zijn om de levensduur van Rottumeroog te verlengen. Onder NAP spoelt per jaar gemiddeld 150.000 kubieke meter zand van het Groningse eiland weg. Met het weer toevoegen zal jaarlijks een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen gulden gemoeid zijn.

In het rapport wordt tevens gesteld, dat er tussen Lauwers en Eems altijd ruimte is voor een of meerdere eilanden, maar 'of dat betekent dat Rottumeroog blijft bestaan, is op basis van de huidige inzichten niet te voorspellen.'

Anderhalf jaar geleden is besloten dat 'Plaat' volledig aan de natuur wordt overgelaten, maar dat aan 'Oog' onderhoudswerk zal worden verricht. Na vijf jaar worden de resultaten geŽvalueerd.

Ook volgens S.P. Visser, regiohoofd van Staatsbosbeheer Groningen, is de enige effectieve methode om Rottumeroog te behouden het toevoegen van zand. En daarbij gaat het om forse bedragen. Gemiddeld is per jaar 150.000 kuub zand nodig. De prijs van een kuub bedraagt tien gulden.

Volgens Rijkswaterstaat sluit zandsuppletie aan bij de dynamiek van het waddengebied. De aangebrachte hoeveelheden zand kunnen via natuurlijke processen ten goede komen aan Rottumeroog. Daardoor is er sprake van een minimale verstoring.

 

Bron:
Gooi en Eemlander
Februari 1994