De kop van een butskop

De kop van een butskop die twee weken geleden dood is aangetroffen bij Rottumeroog is voor onderzoek naar het Nationaal Historisch Museum in Leiden gebracht. Daar is de schedel 'ontspekt' en gereinigd. Het is de tweede keer dit jaar dat in Nederland een butskop is aangespoeld. Het is een zeldzame soort walvis die in de koude wateren van de Atlantische Oceaan leeft.

Tekst bij een foto van Leo van Velzen.

Bron:
NRC Handelsblad
2 december 1993