Nu 600 vrienden van Rottumeroog

De Stichting Vrienden van Rottumeroog telt nu 600 donateurs. Met hun bijdragen kan de stichting de vrijwilligers bekostigen die meehelpen aan het onderhoud van het eiland. Jaarlijks is daarvoor 10.000 gulden nodig.

Bron:
Algemeen Dagblad
22 februari 1993