Vrijwilligers proberen Rottumeroog te redden

Het eiland Rottumeroog wordt twee jaar lang door vrijwilligers onderhouden om de levensduur van het eiland te verlengen. Bij wijze van experiment gaan de vrijwilligers in het voor- en najaar onder leiding van Rijkswaterstaat helmgras planten aan de zuidwest- en noordkant van het eiland. Ook worden stuifschermen geplaatst die het zand moeten opvangen. Op die manier moet de duinvorming gestimuleerd worden.

In totaal zullen jaarlijks gedurende vijftien weken wekelijks drie vier vrijwilligers worden ingezet. Twee keer per jaar wordt het eiland schoongemaakt met behulp van twee vrijwilligers. Het onderhoud aan de steenmatten en strekdammen aan de westkant van het eiland wordt gestaakt.

De onderhoudsmaatregelen worden bekostigd door de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. De stichting werd vorig jaar opgericht nadat H. Toxopeus, zoon van de laatste strandvoogd, het eiland twee weken had bezet uit protest tegen het voornemen van Rijkswaterstaat het onderhoud te staken. Het onbewoonde, 300 hectare grote eiland zou hierdoor richting Eems "wandelen' en uiteindelijk door het water worden opgeslokt.

Hoofdingenieur-directeur A.R. van Bennekom van de directie Noord van Rijkswaterstaat is sceptisch over het effect van het reddingsplan. "Wat we doen en deden is in wezen de boel pappen en nathouden. Als je nagaat hoeveel zand er verplaatst wordt tijdens een storm, dan heb ik mijn twijfels of het onderhoud veel uithaalt. We proberen het en bekijken eind volgend jaar wat het resultaat is."

Toxopeus is aangesteld als speciaal waarnemer. De eerste groep vrijwilligers vertrekt eind deze maand naar Rottumeroog.  

Bron:
NRC Handelsblad
10 september 1992