Akkoord over onderhoud Rottumeroog

GRONINGEN - Rijkswaterstaat, de Stichting Vrienden van Rottumeroog en het ministerie van natuurbeheer hebben gisteren in Groningen een akkoord bereikt over het onderhoud aan het kleine Waddeneiland Rottumeroog.

H. Toxopeus, de zoon van de laatste strandvoogd van het eiland, zal bij het onderhoud worden betrokken. Toxopeus speelde een voorname rol bij de acties om het eiland te behouden. Hij hield het lange tijd bezet, nadat Rijkswaterstaat had besloten het onderhoud aan Rottumeroog uit bezuinigingsoverwegingen te staken. Minister Maij (waterstaat) besliste echter, na een bezoek aan Rottumeroog, dat het kleinste Waddeneiland ook in de toekomst behouden dient te blijven.

Vrijwilligers zullen daarbij een hoofdrol spelen. Op 28 september gaat een groep naar het eiland voor een eerste grote schoonmaakactie. Verder zullen vrijwilligers worden ingezet bij het planten van helmgras en het aanbrengen van schermen voor de vorming van nieuwe duinen.

Rijkswaterstaat houdt de supervisie over het werk en zorgt voor de transporten van en naar het eiland. De kosten van het onderhoud worden voor een belangrijk deel gedragen door de indertijd opgerichte stichting Vrienden van Rottumeroog.

Bron:
Algemeen Dagblad
10 september 1992