Vrijwilligers mogen Rottumeroog redden

De Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat gaan proberen het voortbestaan van het eiland Rottumeroog te verlengen.

Bij wijze van experiment zullen vrijwilligers nieuwe stuifschermen plaatsen en extra helmgras planten. Daartoe heeft de door minister Maij van waterstaat ingestelde beheerscommissie Rottumeroog/Rottumerplaat besloten.

Onder leiding van Rijkswaterstaat werken de vrijwilligers aan de noordzijde van het eiland. De maatregelen moeten uiteindelijk resulteren in nieuwe duinvorming. De werkzaamheden nemen, vroeg in het voorjaar, zes weken in beslag. Verder houden vrijwilligers op het eiland twee keer per jaar een schoonmaakactie.

Oud-staatssecretaris J. Scherpenhuizen, voorzitter van De Vrienden, is tevreden over de afspraak. "Hoelang we de ondergang van Rottumeroog kunnen uitstellen durf ik niet te zeggen, maar met dit pakket maatregelen kunnen we uitstekend leven." De kosten van het onderhoudsplan bedragen maximaal 100 000 gulden. De Vrienden draaien hiervoor op. Van een spaarbank heeft de stichting drie ton sponsorgeld gekregen.

Het reddingsplan is gebaseerd op voorstellen van H. Toxopeus, de zoon van de laatste strandvoogd, die Rottumeroog vorig jaar twee weken lang bezette uit protest tegen het voornemen het eiland aan de golven prijs te geven. "Of het extra onderhoud zal helpen is de vraag, maar we hebben Toxopeus het voordeel van de twijfel gegeven" , aldus ir. A. R. van Bennekom, hoofd van de directie Rijkswaterstaat Groningen. Aan de strekdammen en betonnen matten op de zuid-westpunt van Rottumeroog, wordt geen onderhoud meer gepleegd. Het onderhoud aan Rottumerplaat wordt geheel gestaakt.  

Bron:
Trouw
1 september 1992