Toch overnachten

Door: Loes Smit

De lucht is geklaard tussen Rijkswaterstaat en de Stichting Vrienden van Rottumeroog. "Tijdens een zeer prettig gesprek zijn de onenigheden uit de weg geruimd" , aldus oud-staatssecretaris J. Scherpenhuizen, voorzitter van de stichting die ijvert voor het behoud van het Waddeneiland.

"In het meest positieve geval kunnen de eerste vrijwilligers in september al beginnen met het onderhoud aan Rottumeroog. En die zullen dan overnachten op het eiland" , vat Scherpenhuizen het resultaat samen, dat een speciale delegatie van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Vrienden van Rottumeroog heeft geboekt tijdens een bezoek aan het eiland.

Omdat de uitkomst nog moet worden voorgelegd aan het bestuur van de stichting en aan de beheersadviescommissie Rottumeroog, wil Scherpenhuis op dit moment verder niets over de kwestie kwijt.

Tussen Rijkswaterstaat en de eilandbeschermers was een conflict ontstaan over de inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van Rottumeroog. Tot ergernis van de Vrienden wilde Rijkswaterstaat de hulpkrachten niet laten overnachten in zijn gebouwen op het eiland.

Rottumeroog werd vorig jaar twee weken bezet door H. Toxopeus, de zoon van de laatste strandvoogd van het eiland. Samen met zijn vrouw protesteerde hij tegen de plannen van minister Maij-Weggen om het onderhoud aan het Waddeneiland te staken. De actie, die brede steun kreeg, had uiteindelijk een wijziging van de plannen tot gevolg: Rottumerplaat zou wel aan de golven worden prijsgegeven, maar Rottumeroog niet. De Vrienden willen zo snel mogelijk met het beheer van het eiland aan de slag.

Bron:
Trouw
15 augustus 1992