Vrijwilligers naar Rottumeroog

Een kleine groep vrijwilligers wordt eind volgende maand ingezet voor onderhoudswerkzaamheden op het onbewoonde eiland Rottumeroog.

Zij zullen de normale onderhoudsploeg assisteren bij het aanplanten van helmgras, het schoonmaken van het strand en het aanleggen van zandvangers. De vrijwilligers kunnen verblijven in de vroegere dienstwoning van de laatste strandvoogd van het eiland, J. Toxopeus. Diens zoon, H. Toxopeus is door Rijkswaterstaat aangesteld als adviseur en is vrij het eiland te bezoeken. Vorig jaar hield hij samen met zijn vrouw een bezettingsactie op het Waddeneilandje uit protest tegen het voornemen van Rijkswaterstaat het onderhoud aan het eiland te staken. Gisteren kwamen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat overeen dat het onderhoud van het eiland met hulp van de vrijwilligers wordt voortgezet.  

Bron:
NRC Handelsblad
14 augustus 1992