Weinig werk voor vrijwilligers op Rottumeroog

"Het is maar van welke kant je het bekijkt" , reageert voorzitter J. Scherpenhuizen van de stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat op de kritiek van Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging. De kritiek gold zijn bewering dat de vrijwilligers voor het onderhoud van het onbewoonde Rottumeroog daar niet mochten overnachten in de gebouwen van Rijkswaterstaat, omdat ze geen ambtenaren zijn.

"Onzin" , zegt de Waddenvereniging. "Er is weinig werk op het eiland en daarover zijn duidelijke afspraken. Er zou beperkt onderhoud plaatsvinden door een beperkt aantal vrijwilligers." De directie Groningen van Rijkswaterstaat beaamt dat. "Het is ook onze bedoeling niet om er met honderden vrijwilligers heen te gaan" , reageert Scherpenhuizen. "Het probleem is alleen dat als je er om vijf uur 's morgens heenvaart en om twee uur 's middags weer terug moet, je weinig kunt doen. Vandaar het idee om ze er twee of drie dagen te laten blijven."  

Bron:
Trouw
13 augustus 1992