'Wandelend' Rottumeroog wordt gered van de natuur

Minister Maij-Weggen en staatssecretaris Gabor hebben definitief besloten Rottumeroog niet aan de natuur prijs te geven. Plannen om dat wel te doen stuitten begin vorig jaar op fel verzet van natuurorganisaties en leidden tot een bezetting van het eiland. Rijkswaterstaat zal het eiland op "natuurvriendelijke wijze' voortzetten.

Rijkswaterstaat kwam in januari 1991 met de nota "Een meer natuurlijke ontwikkeling van Rottumeroog en Rottumerplaat: aanvaardbaar of niet?' De conclusie daarvan was dat het eiland en de zandplaat aan de Waddenzee moesten worden overgelaten. Dat zou kosten besparen en paste goed in de opvatting dat de natuur haar eigen gang moest kunnen gaan in de Waddenzee. De plannen van Rijkswaterstaat zouden ertoe leiden dat Rottumeroog na dertig jaar in de Eemsmonding zou wegzinken omdat het jaarlijks zo'n dertig meter naar het oosten "wandelt'.

Rottumeroog staat al sedert 1354 op land- en zeekaarten, zij het aanmerkelijk westelijker gelegen. Het eiland heeft vroeger een behoorlijke bewoning gekend, er was zelfs een school, maar langzamerhand werd het eiland kleiner en het aantal inwoners daalde navenant. Zevenentwintig jaar geleden verliet de laatste vaste bewoner, de strandvoogd Toxopeus, het eiland.

H. Toxopeus, zoon van de laatste strandvoogd, bezette uit protest tegen de voorgenomen staking van het onderhoud een jaar geleden samen met zijn vrouw het onbewoonde eilandje voor een periode van twee weken. Hij is dolblij met het besluit van minister Maij-Weggen. "Ik denk dat onze actie doorslaggevend is geweest voor dit besluit. Wij hadden dit nooit verwacht."

Toxopeus is van mening dat ook Rottumerplaat voorlopig blijft bestaan, hoewel de natuur hier wel vrij spel krijgt en het onderhoud wordt gestaakt. "Plaat is veel minder kwetsbaar dan Oog, omdat er meer zand ligt. Maar ik denk dat wanneer Plaat in gevaar zou komen, Nederland niet zal toekijken dat dit eiland ten gronde gaat."

Toxopeus praat volgende week met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat over zijn onderhoudsplan. Hij kondigde vorig jaar tijdens zijn bezettingsactie al aan plannen te hebben om met een aantal vrijwilligers acht weken in voor- en najaar onderhoudswerk te doen op het eiland, zoals het planten van helmgras, het plaatsen van rijstschermen en het opruimen van aangespoeld plastic.

Toxopeus bracht in februari een bezoek aan Rottumeroog en is van plan binnenkort weer enkele dagen op het eiland te bivakkeren om te observeren hoe het eilandje de winterstormen heeft doorstaan. "Je moet de vinger aan de pols houden", aldus Toxopeus. Rottumeroog, dat uit strand, duin en kwelder bestaat, zal ondanks het voortdurende onderhoud door Rijkswaterstaat per jaar 20 meter opschuiven naar het oosten. "Het eiland buigt nog steeds iets af, hoewel er dit jaar vrijwel geen afslag is geweest. Nu ligt het nog vijf kilometer van een vaargeul, dus voor het daarin verdwijnt zijn we een eeuw verder", aldus Toxopeus.  

Bron:
NRC Handelsblad
27 maart 1992