Echtpaar redt Rottumeroog van ondergang

Vorig jaar april bezetten Hendrik en Jannie Toxopeus Rottumeroog. Ze deden dat uit protest tegen de plannen van Rijkswaterstaat om dit eiland en Rottumerplaat niet langer te onderhouden. Het echtpaar bivakkeerde bijna twee weken in het voormalige strandvoogdhuis. Geen onderhoud betekende de verdwijning van het eiland en dat moest worden voorkomen. De Noordgroninger bevolking steunde het echtpaar massaal. Door sympathisanten werd de Stichting Vrienden van Rottumeroog opgericht.

In augustus namen minister Maij (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Gabor (landbouw) het Waddeneiland in ogenschouw en nu hebben ze een besluit genomen: het onderhoud van Rottumeroog wordt definitief voortgezet.

"Mijn vrouw en ik zijn dolblij dat de kogel door de kerk is. Zo'n beslissing is de kroon op je werk", zegt Toxopeus. Hoewel hij tevreden is met het resultaat dat de actie uiteindelijk heeft gehad, vindt hij het tijdstip van de beslissing op zijn minst ongelukkig gekozen.

"Afgelopen herfst zou er over de toekomst van het eiland een uitspraak worden gedaan. Nu is het eigenlijk te laat. Het zand stuift in het voorjaar, dn moeten er schermen worden geplaatst en moet er helmgras worden geplant. Mochten we de kans krijgen, dan gaan we half mei het eiland op. Maar dat is midden in de broedperiode en dan stoor je de vogels."

Dat is in het gunstigste geval. In een somberder visie gaat Toxopeus ervan uit dat hij en de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog het eiland pas in het najaar kunnen betreden. "Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat alles in kannen en kruiken is. Er moet overleg worden gevoerd met de betrokken instanties. Wij hebben vooral met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer te maken. We moeten ze overtuigen dat het eiland op een puur natuurvriendelijke manier kan worden onderhouden. Rijkswaterstaat is er bezig met bulldozers, trekt er stenen dammen op. Er ligt veel puin."

Het onderhoud dat nu wordt gepleegd is volstrekt onvoldoende, Toxopeus is er nog steeds van overtuigd. "Er worden schermpjes geplaatst. Op de verkeerde manier, op de verkeerde plaats en in de verkeerde tijd. In de zomer. En herfststorm en ze zijn weg. Ze moeten in het voorjaar worden geplaatst en in de herfst moet de schade worden hersteld. Nu komt er eens in de drie weken iemand naar het eiland om te zien hoe het ermee staat. En dat gebeurt al 25 jaar zo."

Toxopeus meent dat permanent toezicht de enige remedie is tegen het langzaam verdwijnen van Rottumeroog. Zijn vader Jan Toxopeus was de laatste strandvoogd op het eiland. "Het is van belang dat er permanent toezicht is. Onder Rottumeroog ligt een gasleiding, die moet onder het zand blijven, anders kan dat gevaren opleveren. Als een schipper bij het eiland brand in de machinekamer krijgt, moet hij hulp uit de buurt kunnen krijgen. En als er olie of andere troep aanspoelt, moet dat zo snel mogelijk worden ondekt. Dat kan niet als er niet iemand voortdurend op het eiland aanwezig is."

Bron:
Algemeen Dagblad
27 maart 1992