Staak onderhoud van Rottumeroog

De Natuurbeschermingsraad vindt dat het onderhoud aan de Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat moet worden gestaakt. Dat schrijft de raad vandaag in een advies aan staatssecretaris Gabor (landbouw).

De raad noemt het staken van het onderhoud aan de eilanden "in principe de enige juiste handeling". "Als er ergens in Nederland nog sprake is van een vrijwel natuurlijke situatie over een relatief groot areaal, met een perspectief voor zichzelf instandhoudende natuur, dan is dat in het oostelijk deel van het Waddengebied." De discussie over de toekomst van de eilanden begon in april toen H. Toxopeus Rottumeroog bezette uit protest tegen het overheidsplan het onderhoud te staken. Volgens Toxopeus zou het eiland daardoor gedoemd zijn te verdwijnen, omdat het afkalft. 

 

Bron:
NRC Handelsblad
15 oktober 1991