Onderhoud Rottumeroog wordt toch voortgezet

Driehonderd hectare zand, duin en kwelder worden niet aan de zee prijsgegeven. Rottumeroog, "dit simpele paradijs" zoals de schrijver Jan Wolkers het noemt, blijft bestaan. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) hebben dit besloten na een bezoek aan Rottumeroog waarvan zij gisteravond terugkeerden. Er komt een beheerscommissie die zich gaat buigen over maatregelen die de afbrokkeling van "Oog' tegen moeten gaan.

De bewindslieden werden bij hun bezoek vergezeld door een paar ambtenaren en de onvermoeibare strijder voor het behoud van Rottumeroog, Hendrik-Jan Toxopeus. Samen met zijn vrouw hield hij het onbewoonde eiland dit voorjaar gedurende twee weken bezet uit protest tegen plannen van Rijkswaterstaat om het eiland niet langer te onderhouden. Dit zou ertoe leiden dat Rottumeroog na dertig jaar in de Eemsmonding zou wegzinken, omdat het jaarlijks zo'n dertig meter oostwaarts "wandelt'.

Volgens de bewindslieden is het natuurbelang weliswaar gebaat bij volledig stopzetten van het onderhoud op zowel Rottumeroog als Rottumerplaat, maar daartegen verzet zich de bevolking in het Waddengebied. Of, zoals de boeren van de Groningse kuststrook zeggen: "De duintoppen die we vanaf de dijk zien, geven ons een veilig gevoel." De Waddenadviesraad heeft de bewindslieden geadviseerd te stoppen met het onderhoud op Rottumerplaat en het onderhoud op Rottumeroog uit te breiden.

Toxopeus heeft inmiddels de Verenigde Spaarbank bereid gevonden als sponsor 250.000 gulden voor het onderhoud van het eiland te besteden. "Oog', dat sedert 1354 op land- en zeekaarten staat vermeld en dat sinds halverwege de jaren zeventig alleen 's zomers door een opzichter wordt bewoond, staat voor 300.000 gulden op de begroting.

Bron:
NRC Handelsblad
14 augustus 1991