Conferentie over eiland Rottumeroog

De Waddenvereniging houdt eind deze maand een ronde-tafelconferentie over de toekomst van Rottumeroog.

Het eilandje is bezet door het echtpaar Toxopeus uit protest tegen het voornemen van Rijkswaterstaat om het onderhoud ervan te staken. De Waddenvereniging hoopt dat de conferentie zal leiden tot aanbevelingen betreffende de bescherming van de natuurlijke waarden in dit deel van de Waddenzee.

Bron:
NRC Handelsblad
10 april 1991