Rijkswaterstaat wil einde bezetting Rottumeroog

Rijkswaterstaat Groningen wil dat H. Toxopeus en zijn vrouw de bezetting van Rottumeroog opgeven. De zoon van de laatste strandvoogd van Rottum houdt het eiland sinds zaterdag bezet uit protest tegen het voornemen van Rijkswaterstaat het onderhoud van het eiland te staken, waardoor het zal verdwijnen.

Vanmorgen is C. Munniks van Rijkswaterstaat naar het onbewoonde eiland gegaan om Toxopeus te bewegen zijn actie te beeindigen. Hij onderstreept dat Rijkswaterstaat begrip heeft voor de actie, maar "Rottum is verboden gebied waar niemand mag komen. Bovendien zit Toxopeus in een woning van het rijk. We weten niet of hij wat verstoort. We willen eerst zijn beweegredenen en achtergronden uit de eerste hand horen. We begrijpen best dat Toxopeus een signaal wil geven omdat de zaak hem emotioneel aangrijpt, maar we zullen ook uitleggen wat het standpunt van Rijkswaterstaat is. Dan besluiten we wat we gaan doen. We gaan hem er in elk geval niet met grof geweld afjagen".

Toxopeus, die bivakkeert in zijn ouderlijk huis, is niet van plan in te gaan op het verzoek van Rijkswaterstaat. Pas als er een politiebevel wordt uitgevaardigd is hij bereid de actie te beeindigen.

Hij wil zijn 'kraakactie' nog anderhalve week volhouden om de aandacht te vestigen op de dreigende ondergang van het eiland. Rijkswaterstaat heeft minister Maij-Weggen, in het kader van het Beheersplan Natuur, geadviseerd het onderhoud aan het eiland te staken en de natuur vrij spel te geven. Dit betekent dat Rottumeroog uiteindelijk door de Eemsmonding zal worden opgeslokt. Het eiland schuift al jaren gestaag op naar het oosten, doordat voor- en najaarsstormen hele duingebieden aan de westkant wegslaan.

Toxopeus is niet onder de indruk van de redenering van Rijkswaterstaat dat Rottumerplaat wel aangroeit en uiteindelijk op de plaats van 'Oog' terecht zal komen. "Ze maken een eenvoudig rekensommetje door de hectares van beide eilandjes bij elkaar te tellen. Zo werkt dat niet", vertelt hij vanaf zijn jacht Amazone. Hij wil met vrijwilligers rijshoutschermen plaatsen om de afslag tegen te gaan en de gaten te dichten. "Rottumeroog is een prachtig eiland, waar niemand nu echt van kan genieten, behalve een paar biologen. Als we een paar keer per jaar met een groep vrijwilligers helmplanten kunnen planten maak je mensen bewust van de natuur op Rottumeroog."

De schrijver Jan Wolkers riep gisteren kunstenaars en wetenschappers op zich aan te sluiten bij een comité voor het behoud van Rottum. Hij stortte 1.000 gulden voor dat streven. Toxopeus is blij met alle adhesiebetuigingen, vooral die van Wolkers. Gisteren heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met de stortvloed aan publiciteit die over hem heen kwam. "Ik heb 20 mensen teruggebeld. We hebben een heleboel mensen nodig bij deze actie. Ik bedank iedereen voor de steun".  

 

Bron:
NRC Handelsblad
3 april 1991