Rottumeroog gekraakt uit protest tegen staken onderhoud van eiland

Uit protest tegen het voornemen van Rijkswaterstaat om het onbewoonde eiland Rottumeroog niet langer te onderhouden heeft het echtpaar Toxopeus het kleinste Waddeneiland sinds zaterdag 'gekraakt'. Hendrik Toxopeus is de zoon van de laatste strandvoogd van Rottum. Hij heeft zijn intrek genomen in zijn ouderlijk huis.

Het eiland is officieel verboden gebied. Toxopeus wil in elk geval veertien dagen op Rottumeroog blijven om aandacht te vragen voor de dreigende ondergang van het eiland. Als het onderhoud wordt gestaakt zal het eiland in de monding van de Eems verdwijnen. Tijdens de stormen van vorig jaar werden grote stukken van het eiland afgeslagen.

Toxopeus wil met vrijwilligers rijshoutschermen plaatsen en de gaten dichten. In een telegram aan minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) vraagt Toxopeus de bewindsvrouw het eiland te bezoeken.

Hij wil haar een alternatief plan voorleggen voor het behoud van het eiland.

De zuster van Toxopeus, M. Bos-Toxopeus, vertelt dat haar broer al lang van plan was naar Rottumeroog te gaan. "Wij vinden het onbegrijpelijk dat er geen geld is voor onderhoud. Waarom is het de laatste 25 jaar dan nog onderhouden?"

De schrijver Jan Wolkers, die in 1971 een week op het naburige Rottumerplaat verbleef, wil een commissie oprichten om Toxopeus te steunen. De auteur heeft als gebaar van adhesie 1000 gulden gestort.

"Er moeten meer kunstenaars komen om die man, die het eiland door en door kent, financieel te ondersteunen. Rottum is een prachtig stuk natuur dat behouden moet blijven."

Volgens C.M. Munniks van Rijkswaterstaat spelen de onderhoudskosten, een kwart miljoen per jaar, geen rol. "Wij willen de dynamiek terugbrengen in de Waddenzee. Uit waterstaatkundig oogpunt is het niet nodig om Rottumeroog te onderhouden. Als we niks doen groeit Rottumerplaat langzaam aan en verdwijnt Rottumeroog. Over zo'n 100 jaar zit 'Plaat' op de plaats waar nu 'Oog' ligt."

Rijkswaterstaat adviseerde minister Maij vorig jaar om de natuur haar gang te laten gaan op het eiland. Gedeputeerde Staten van Groningen, de gemeente Hefshuizen en de Waddenadviesraad moeten zich nog uitspreken over de nota van Rijkswaterstaat. In oktober neemt de minister een besluit. 

 

Bron:
NRC Handelsblad
2 april 1991