Nederlands minst bewoonde plek

In maart sloeg de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (afgekort 'Oog en Plaat') de schrik om het hart. Storm spoelde over het lage midden van Oog. Geluk bij een ongeluk: dit was voor het broedseizoen. Maar wat als er nóg zo'n noordwester komt?

De rest van het artikel kunt u tegen betaling downloaden van de site van het Nederlands Dagblad.

Hilbrand Rozema
Nederlands Dagblad
23 juni 2012