Gebruikers Waddenzee betrokken bij rustgebieden

Om de rust van vogels en zeehonden te beschermen zijn bepaalde gebieden in de Waddenzee -ook wel artikel 20-gebieden- een deel van het jaar en soms het gehele jaar, verboden terrein voor de mens. Vanaf nu worden varende recreanten, vissers en andere betrokkenen in de Waddenzee nóg directer betrokken bij het vaststellen van deze rustgebieden. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor de 'Leidraad artikel 20- Waddengebieden' ondertekend.
Het grootste artikel 20-gebied is het gebied rondom Rottumerplaat en Rottumeroog.

Lees verder >> (pdf)

Bron:
Ommelander Courant
4 mei 2009

Lees hier de reactie van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat