Maak panden Rottumerplaat tot monument

Vriendenstichting op de bres voor behoud

Door Frank von Hebel

De gebouwen op het eiland Rottumerplaat moeten op de monumentenlijst worden gezet. De stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat dringt hier bij de gemeente Eemsmond op aan.

Landbouwminister Sicco Mansholt wilde in de jaren vijftig een deel van de Waddenzee inpolderen, Hij had bedacht dat er aardappels moesten worden gepoot, om de bevolking te voeden. "Daarom liet hij op Rottumerplaat onderkomens voor de arbeiders neerzetten", legt bestuurslid Gé Hoekzema van de stichting uit. “Maar het plan is nooit uitgevoerd. De gebouwen staan er echter nog steeds.”

De stichting vindt de gebouwen zo bijzonder dat deze volgens haar een plekje op de monumentenlijst verdienen. "Deze gebouwen vertellen immers een bijzondere geschiedenis.” De stichting heeft aan de gemeente gevraagd een lans bij de Rijksdienst Monumentenzorg te breken.
Het is echter zeer de vraag of dit lukt. Begin jaren negentig is besloten het eiland terug te geven aan de natuur. Er worden dus, net als bij Rottumeroog, geen pogingen meer ondernomen te voorkomen dat het door de zee wordt opgeslokt. Hoekzema: “Ik weet niet of dit een belemmering is. ik heb in ieder geval nog niets van de gemeente gehoord.”
De stichting zou het liefst zien dat de eilanden voor de ondergang worden behoed. "Daar voeren wij ook wel gesprekken over met de autoriteiten. Deze eilanden zijn het waard. "

De stichting wil tevens dat er in de toekomst excursies naar Rottumerplaat worden georganiseerd. Het ministerie van landbouw staat dat op dit moment niet toe. "Op dit moment vinden er alleen excursies naar Rottumeroog plaats.”

Zij heeft vorig jaar nog een bezoek aan Rottumerplaat gebracht. "Om de boel op te ruimen. Er spoelt ongelooflijk veel rotzooi aanf

Een woordvoerster laat weten dat niet bekend is of de gebouwen een plek op de monumentenlijst verdienen.

Bron:
Dagblad van het Noorden
19 maart 2008