Onverwachte groei overzeese gebieden gemeente Eemsmond

De eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, die beiden tot het grondgebied van de gemeente Eemsmond behoren, blijken onverwacht te groeien. Dat is vorige week bekend gemaakt door Staatsbosbeheer.

De groei verbaast de verantwoordelijken. Twee jaar geleden werd nog afgesproken dat beide eilanden aam de natuur zouden worden overgelaten. Men hield er zelfs rekening mee dat beide eilanden langzaam maar zeker in de monding van de Eems zouden verdwijnen. Met name Rottumerplaat blijkt ineens weer in omvang toe te nemen.

Vijf jaar geleden werd vastgelegd dat Rijkswaterstaat geen reparatiewerkzaamheden meer zou verrichten wanneer de eilanden door allerlei invloeden zouden afkalven. Uit recente observaties is echter naar voren gekomen dat Rottumeroog geen grond meer verliest en dat Rottumerplaat aan de zuidkant begint te groeien.

Wel blijkt dat de hogere duinen langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. Daarvoor in de plaats ontstaan vIakkere duinen. Of de plotselinge groei doorzet, moet volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer worden afgewacht. Hij vindt dat lastig te voorspellen. Volgens hem heeft dat met verschillende factoren te maken zoals bijvoorbeeld stijging van de zeespiegel. Zeker is in ieder geval wel dat men de zaak in de gaten blijft houden.

Bron:
Ommelander Courant
26 maart 2007