Eilanden laten zich niet wegspoelen

De Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat blijken onverwacht te groeien. Twee jaar geleden werd afgesproken dat beide eilanden aan de natuur zouden worden overgelaten, en werd verwacht dat beide eilanden langzaam maar zeker in de monding van de Eems zouden verdwijnen.
Maar vooral Rottumeroog blijkt weer aan te groeien, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer in Groningen.
'Wel zijn de hogere duinen langzamerhand aan het verdwijnen. Het silhouet van de eilanden verandert daardoor wel. Zoals het zich nu laat aanzien valt het dus mee met het verdwijnen van de eilanden.
Maar hoe de eilanden zich op langere termijn zullen ontwikkelen, met de stijging van de zeespiegel, het uitdiepen van de Eems of andere factoren, is lastig te voorspellen, aldus Staatsbosbeheer.

Bron:
De Volkskrant
23 maart 2007