Rottumeroog groeit weer

De zee zou het eiland verzweIgen, Rottumeroog was gedoemd te verdwijnen in de monding van de Eems. Maar het waddeneiland groeit weer, ook al is er de afgelopen jaren geen onderhoud gepleegd.

Sinds 2002 zijn Rottumeroog en Rottumerplaat overgelaten aan wind en water. Vogelwachters tellen vogels en Inventariseren vlinders, vrijwilligers verzamelen afval en Rijkswaterstaat beheert de gebouwen. “Wij zijn zuinig op het gebied, maar laten de eilanden hun weg gaan. Alleen bij sterke veranderingen waarschuwen wij het ministerie”, zegt Kees Tilma van Rijkswaterstaat. Dat lijkt tot ieders verbazing voorlopig niet nodig.

“Rottumeroog zou hoe dan ook in zee verdwijnen, was jarenlang de opinie. In 1999 is het eiland gehalveerd, daarna was het stabiel en nu zie je het weer groeien”, merkt Bert Corté van Staatsbosbeheer op. “Rottumeroog verdwijnt niet, maar het verandert”, aldus de boswachter. Het eiland wandelt niet meer naar het oosten richting de Eems maar verschuift nu naar het zuiden. Daar ontwikkelt zich tussen Rottumeroog en de Zuiderduintjes een kwelder met zeekraal erop. Deze plantjes houden het stuifzand vast.

De zuidwesterstorm die op 18 januari over de Waddenzee raasde, zorgde bovendien voor een duinenrij van zo'n zes meter hoog langs de westkust van Rottumeroog. “Er lag zomaar een mooie, hoge berg zand", zegt Corté. Tot 2011 mag de natuur haar gang gaan op Rottumeroog. Dan wordt weer gekeken of het goed gaat. Voorlopig is er geen acute dreiging. De zuidwesterstorm van januari heeft de afslag van:november vorig jaar grotendeels gecompenseerd.

Bron:
IJmuider Courant
23-03-2007

en

Gooi en Eemlander
23 maart 2003