Donateursdag in Noordpolderzijl

 

In 't Zielhoes in NoordpolderzijI wordt zaterdag een landelijke donateursdag gehouden van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Tijdens deze bijeenkomst, die om 10.00 uur begint, zal ingenieur K. Tilma, districtshoofd Rijkswaterstaat Noord, een inleiding houden. Ook M. Firet van Staatsbosbeheer Regio Noord draagt een steentje bij. De inleidingen hebben betrekking op de beide eilanden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook krijgen donateurs de mogelijkheid om een rondvaart over het wad te maken, dia's te bekijken of een kwelderwandeling te maken.

 

Bron:
Ommelander Courant
8 mei 2006