Staatsbosbeheer heeft nieuw onderkomen op Rottumeroog

De gele kantoorunits op Rottumeroog die werden gebruikt als bedrijfsonderkomen door personeel van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn vervangen door duurzame en compacte nieuwbouw.

Met het nieuwbouwproject is vorig najaar begonnen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vanwege de vestingstijd van de broedvogels en het broedseizoen komend najaar zijn afgerond. Op Rottumeroog hebben veel permanente gebouwen gestaan die na korte of lange tijd moesten worden afgebroken vanwege de verplaatsing van Rottumeroog. Het eiland is de afgelopen jaren een flink stuk opgeschoven.

Nadat voogd jan Toxopeus in 1965 met pensioen ging, werd zijn uit 1957 stammende woning door personeel van Rijkswaterstaat in gebruik genomen. Door de flinke afslag aan de noordzijde van het eiland moest de woning met schuren in 1998 worden gesloopt om te voorkomen dat het pand in de Noordzee zou verdwijnen. Het huisje van Huizing, dat gebruikt werd door Staatsbosbeheer en het laatste gebouw met een stenen fundering, werd in het najaar van 2000 gesloopt. Dit pand was als vogelwachtershuis in gebruik bij Staatsbosbeheer. In 1999 werden door Rijkswaterstaat vijf geschakelde gele kantoorunits en drie groene zeecontainers op de westelijke noord-zuid gelegen stuifdijk geplaatst. Eigenlijk zouden ze maar voor een jaar gebruikt worden, maar dat werd veel langer. In 2004 waren de units en containers in zo'n slechte staat dat vervanging noodzakelijk werd. Als nieuwe bedrijfsonderkomen koos Staatsbosbeheer voor drie duurzame geschakelde semi-permanente wooncontainerunits met een totale afmeting van veertien bij zes meter en een zeecontainer voor opslag van materialen.

Gemakkelijk
De units zijn demontabel en los geplaatst op een fundering van balken. Daardoor kan de woning gemakkelijk verplaatst worden. “Dit onder het motto van een ezel stoot zich niet voor een tweede keer aart dezelfde steen. Bij de plaatsing was het een beetje passen en meten omdat zo'n twintig vierkante meter zeewinde, een plant die op de rode lijst staat, moest worden ontzien. Soorten komen op een rode lijst te staan als zij zeldzaam zijn of achteruit gaan", vertelt boswachter Bert Corté van Staatsbosbeheer. Met de kleur van het onderkomen is rekening gehouden met het landschap. De bekleding van het gebouw is uitgevoerd in grijs zodat de omtrekken van een afstand wegvallen tegen de horizon. In tegenstelling tot de gele units zal het nieuwe onderkomen daardoor niet in het oog springen en het landschap niet aantasten. De vogelwachterspost (het torentje) en de beeldbepalende Zeekaap zullen als silhouet het landschap van Rottumeroog blijven bepalen.

Voor de energiebehoefte zijn de units uitgerust met twintig zonnepanelen die zo'n vijftien kilowattuur per dag leveren. Het gebruik van een gemiddeld gezin is zo'n tien kilowattuur. Het dieselaggregaat dat tot op heden werd gebruikt voor de energievoorziening zal alleen in noodgevallen worden ingezet. Het nieuwe onderkomen is in eerste instantie bedoeld voor het uitvoeren van werkzaamheden door personeel en vrijwilligers van Staatsbosbeheer.

Ook kan het gebruikt worden door Rijkswaterstaat en personeel van motorschip Harder van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit bij het uitvoeren van waddenbeheerstaken.

Bron:
Ommelander Courant
6 februari 2006