Stuk van de Wadden gaat op slot

Een klein deel van de Waddenzee, drie procent, gaat op slot voor vissers en recreanten. Het ministerie van landbouw heeft dit gebied aangewezen ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. In het gebied van 7250 hectare moet de natuur volledig haar gang kunnen gaan. Met behulp van gegevens uit het afgesloten deel kan zo de natuurontwikkeling in andere delen van het waddengebied worden vergeleken.

Bron:
Dagblad van het Noorden
22 november 2005