Gebouwen op eilanden eigentijdse monumenten

Een meerderheid binnen de gemeenteraad van Eemsmond vindt dat de gebouwen op Rottummeroog en Rottumerplaat als monument dienen te worden aangewezen. Niet omdat de gebouwen heel oud zijn, wel omdat ze kenmerkend zijn voor een bepaalde periode. Dat was een tijd waarin de toenmalige minister Mansholt nog vond dat de Waddenzee moest worden ingepolderd om het areaal aan landbouwgronden te vergroten.

Het verzoek om de gebouwen op beide eilandjes aan te wijzen als Rijksmonument is volgens het college van Eemsmond een kansloze zaak omdat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geen reden ziet om de panden als monument aan te merken. De Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat hadden de gemeente verzocht de procedure in gang te zetten.

Binnen de gemeenteraad van Eemsmond zijn Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid voorstander en dat betekent dat er een krappe politieke meerderheid is. ChristenUnie, VVD en CDA zijn tegen. Groenlinks liet zich niet horen, maar dat kwam mogelijk omdat het punt in het kader van Meertmoand Dialectmoand in het Gronings werd afgewerkt.

Gé Hoekzema (Gemeentebelangen en tevens een van de Vrienden van Rottumeroog en Rotttunerplaat): “Wij zijn van mening dat de gebouwen zeker een historische waarde hebben, ze zijn enig in hun soort en staan op een hele bijzondere plek. We beseffen ook wel dat het geen oude gebouwen zijn, maar ze hebben wel historie." De PvdA bleek op precies dezelfde golflengte te zitten. Jan Dobma: "Het is een gedenkteken van een andere tijd. Wat er nog staat, moeten we bewaren. Op die manier worden we eraan herinnerd dat er vroeger anders werd gedacht over de Waddenzee. Met deze argumentatie kunt u de Rijksdienst misschien op andere gedachten brengen", hield Dobma wethouder Harry Bolwijn voor.

De wethouder toonde zich best bereid de zaak nog eens aan te kaarten. "Ik vind het prima, maar het haalt toch niets uit." Dat is volgens Hoekzema niet de juiste instelling. "U moet er met een positieve instelling heengaan, anders kunnen Jan en ik dat beter doen." "We hebben er al vaker over gesproken en het is een kansloze missie", meent Bolwijn. "Als we willen dat het wordt bewaard dan zullen we zelf actie moeten ondernemen en zelf geld beschikbaar moeten stellen. Er zal wat moeten gebeuren want de eilanden verschuiven naar het oosten. Dat gaat niet op voor de hoek waar de gebouwen staan, want daar kalft het juist af. Het is niet zo dat de gebouwen automatisch behouden blijven als ze tot monument worden aangewezen. Dan zal er meer moeten gebeuren."

Het gaat om een stenen gebouw, een romneyloods, een uitkijktoren en een vogelkijkhut. "Rijkswaterstaat en vogelkijkers moeten zichzelf er maar mee zien te redden", vindt Jan-Pieter Nienhuis (VVD). “Wat er staat is geen monument", meent Koos Dijksterhuis (CDA). "Het is niet zinvol om de gebouwen op de Monumenmtenlijst te zetten. Zelfs de Rijksdienst ziet er geen heil in”, aldus Hilda Oudman. De meerderheid wil echter toch doorzetten./ Wethouder Bolwijn zegde toe opnieuw in gesprek te gaan. Daarbij zal ook de provincie worden betrokken.

Bron:
Ommelander Courant
14 maart 2005