Wrak bij Rottumerplaat blijkt negentiende-eeuws schip

Door: Robert de Roo

De eikenhouten resten die vogelwachters van Staatsbosbeheer vorig jaar. aantroffen bij Rottumerplaat, zijn afkomstig van een schip uit de negentiende eeuw. Waarschijnlijk was het schip afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. Dit blijkt uit onderzoek door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

De ROB spreekt van een bijzondere vondst. In Nederland zijn tot dusver twee wrakken gevonden die op deze wijze gebouwd zijn.

De loodzware en zeer harde balken van het wrak waren verbonden met houten pennen en handgesmede koperen spijkers. Een gedeelte was bekleed met koperen platen. De vondst werd vorig jaar gedaan en gemeld bij boswachter Bert Corté van Staatsbosbeheer. Zijn belangstelling werd gewekt doordat al eens eerder soortgelijke balken op het noordstrand van Rottumeroog waren aangetroffen. Omdat vondsten als deze moeten worden gemeld bij de afdeling Maritiem Erfgoed van de ROB, nam Corté hier contact mee op.

Op verzoek van de ROB werden door Staatsbosbeheer In het najaar van 2004 een monster van elke balk, de koperen platen en spijkers opgestuurd. De Rijksdienst wilde onderzoeken of jaarringdatering mogelijk was. Daarmee kan men bepalen wanneer het hout is gekapt en dus hoe oud het schip is. Dat het schip afkomstig wis uit het Middellandse-Zeegebied blijkt uit het feit dat er geen match was met de Noord- en West-Europese database voor jaarringdatering.

Wendy van der Wens van Maritiem Erfgoed weet verder te vertellen dat de koperplaten op de huid van het onderwaterschip moesten voorkomen dat het houtwerk werd aangetast door paalworm. De monsters van het wrak worden opgeslagen in het depot van het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater Archeologie in Lelystad. De resten die op het Noordrif waren achtergebleven, zijn inmiddels verdwenen in de zee.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de aardewerken potten die soms worden gevonden nabij het Oostschild afkomstig zijn van dit scheepswrak.

Om meer historische feiten te kunnen achterhalen wil de ROB dan ook graag in contact komen met wadlopers die in dit gebied aardewerk hebben gevonden. Zij kunnen contact opnamen met Wendy van der Wens, telefoon 033-4227777.

'We kregen lamme armen van het zagen'
Het viel boswachter Bert Corté en de vogelwachters met wie hij op pad was niet mee om monsters te nemen van de zware balken die vorig jaar op Rottumerplaat lagen. "We kregen echt lamme armen van het zagen, zo dik en zwaar was dat eikenhout. De eerste planken kwamen al in 1996 aanspoelen en er was ook al eerder wat aardewerk in de buurt aangetroffen. Vorig jaar kwamen veel meer resten boven en vond een gids weer een piot. We hebben die vondsten toen gemeld bij de ROB, die ons vroeg monsters te nemen van alle balken. En dan is het toch wel leuk te horen dat het een bijzondere vondst betreft. Resten van een schip van een soort waarvan er nog maar enkele exemplaren hier aangetroffen zijn. Jammer dat het schip niet in het scheepsregister staat, het was leuk geweest te weten om wat voor een type het ging."

Bron:
Dagblad van het Noorden ?
2005 ?