Rottumeroog heeft nieuwe vogelwachters

Ze zijn jong en ze hebben ervaring met het inventariseren van vlinders, planten en libelles op zowel Rottumeroog als Rottumerplaat. Bovendien kennen ze elkaar goed. Van april tot half augustus heeft Rottumeroog twee nieuwe vogelwachters, van 32 en 23 jaar oud. De een zegt er zijn vaste baan voor op en de ander onderbreekt zijn studie ervoor.
Staatsbosbeheer kreeg ruim honderd sollicitatiebrieven binnen. Tal van mensen zagen het wel zitten om een paar maanden op een onbewoond eiland te verblijven. Tussen de brieven zaten nogal wat reacties van mensen die het wel leuk en romantisch leek, zo'n baan als vogelwachter.. De eisen waren echter vrij streng, zowel qua opleiding als ervaring.
De beide vogelwachters moeten in het broedseizoen de rust voor broedvogels en zeehonden bewaren. Ook moeten ze de planten en dieren inventariseren. Aan passerende wadlopers moeten ze voorlichting geven. De verzamelde informatie rapporteren ze aan Staatsbosbeheer.
Bevalt het beide vogelwachters goed, dan kunnen ze nogmaals solliciteren. Ze kunnen hoogstens drie jaar achtereen op het eilandje verblijven.

Bron:
Dagblad van het Noorden
3 december 2004