Stichting wil excursies naar Rottumerplaat

Door: Robert de Roo

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat wil graag dat het mogelijk wordt ook excursies te maken naar Rottumerplaat. Op dit moment vinden er alleen excursies plaats naar Rottumeroog. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij (LNV) staat het bezoek aan Rottumerplaat niet toe.

''Er is op dit moment een vergunning voor 25 excursies per jaar waaraan maximaal dertig mensen mogen deelnemen'', zegt Henk Patberg, secretaris van stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

''De excursies worden gemaakt vanaf Noordpolderzijl. Op Rottumerplaat mogen eigenlijk alleen maar vogelwachters komen. Onze leden vinden dat erg jammer en ook niet terecht. We vinden dat het betreden van zoiets moois niet voorbehouden mag zijn aan ambtenaren van LNV. Wij willen zeker niet meer excursies, maar zouden dan de tochten verdelen over Rottumeroog en Rottumerplaat.'' LNV wilde gisteren nog niet reageren op de wens van de stichting.
Onderhoud

De onbewoonde eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat zijn belangrijke broedgebieden voor vogels. Het onderhoud van de eilanden is drie jaar geleden gestaakt. Hierdoor dreigt Rottumeroog in ieder geval helemaal in zee te verdwijnen. De stichting probeert LNV te bewegen dit onderhoud weer te hervatten. Geld dat vrijkomt uit eventuele aardgasbaten na boring in de Waddenzee zou gebruikt moeten worden om het onderhoud te betalen.

Bron:
Dagblad van het Noorden
23 april 2004