Gaswinning op Wad is risico voor zeedijken

Door: Robert de Roo

Als de regering boren in de Waddenzee gaat toestaan en niks blijft doen aan het onderhoud van Rottumeroog en Rottumerplaat, ontstaat in de toekomst een groot risico voor de Groninger zeedijken.

Dat stelt Henk Patberg, secretaris van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. ''De verwachting is dat door de gaswinning bodemdaling zal plaatsvinden en dat de zeespiegel de komende jaren alleen maar zal stijgen. Dat betekent dat de kans bestaat dat de dijken langs de Noord Groningse kust niet hoog genoeg zullen zijn.'' Daar komt volgens Patberg bij dat de golfbrekende functie, die de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat nu vervullen, dreigt te vervallen omdat de eilanden sinds kort niet meer worden onderhouden en in de toekomst geheel in zee dreigen te verdwijnen.

Patberg: ''Tot drie jaar geleden werd de omvang van de eilanden op peil gehouden door het plegen van landaanwinning. Sinds 2001 is het onderhoud door het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit echter totaal stopgezet. Wij gaan er bij de Tweede Kamer dus voor pleiten om het geld dat vrijkomt uit eventuele boringen naar Waddengas, deels te gebruiken voor het versterken van de dijken, maar ook voor het onderhouden van Rottumeroog en Rottumerplaat.''

Bron:
Dagblad van het Noorden
22 april 2004