Bestuurswisseling bij vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat

Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat in 't Zielhoes in Noordpolderzijl heeft het bestuur een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen.

Voorzitter drs. Jaap Scherpenhuizen uit Auarderzijl had enkele weken voor de bijeenkomst laten weten dat hij om gezondheidsredenen zou bedanken.

Ook penningmeester H.H. Koster uit Pieterburen kon zijn functie niet langer uitoefenen in verband met drukke werkzaamheden en andere nevenfuncties. Beide heren zijn vanaf de oprichting in 1991 in functie geweest en werden, net als oud-secretaris B.J.H. Scholten, benoemd tot erelid van de club. De heer P.J.G. Venema uit Haren werd gekozen tot nieuwe voorzitter en Tolberter H.D. Woortman wordt de nieuwe penningmeester.

De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat die het behoud van beide eilanden als hoofddoel heeft, zal op zaterdag 24 april een landelijke donateursdag houden in t Zielhoes in Noordpolderziji.

Bron:
Ommelander Courant
19 januari 2004