Laatste Stukje Wildernis

Door: Willem Jaap van Essen

Wildlife op 2
18 mei 2002, 19.35, Nederland 2, EO

De Waddenzee is de enig overgebleven wildernis van ons land. En hoewel het kwetsbare gebied al jaren een beschermde status geniet, doemen er nog regelmatig bedreigingen op in de vorm van gasboringen en windmolenparken. Deze documentaire geeft een beeld van de schoonheid van deze unieke binnenzee. Natuurkrachten zoals wind en getij hebben hier al sinds mensenheugenis vrij spel. Daardoor kreeg het waddenlandschap de karakteristieke vorm die het nu heeft. Vooral bij het eiland Rottumeroog is de grillige invloed van de zee goed zichtbaar. Maar ook het vogelleven van de Waddenzee komt aan bod. Want dankzij de enorme voedselvoorraden geldt het wad als grootste vogelpleisterplaats van Europa. Daarnaast is er nog de zeehond. Na een aantal moeilijke jaren heeft de populatie zich goed kunnen herstellen.

Bron:
Mikrogids
18 mei 2002