Rottumeroog ook aan de golven prijs gegeven...

Rijkswaterstaat is van plan om na Rottumerplaat ook Rottumeroog aan de elementen prijs te geven. Dat blijkt uit een conceptrapport over de toekomst van dit Waddeneiland. Gemeentebelangen-vooman Jaap Nienhuis maakte hier dinsdagavond gewag van tijdens een raadscommissievergadering in Eemsmond.

Volgens Nienhius moet de gemeente Eemsmond zich hiertegen verzetten. "Het eiland moet zo lang mogelijk als eiland te boek blijven staan en niet als een zandplaat", zo gaf hij het college mee. "Het zijn toch onze eilanden." Dat beaamde wethouder Piet de Boer. "Dat klopt, maar we hebben er in feite niets te vertellen. Ik weet pas sinds vandaag dat het concept er is. Als college hebben we ons dan ook nog geen mening gevormd."
Mocht Rijkswaterstaat, dat het onderhoud van Rottumeroog voor haar rekening neemt, besluiten het onderhoud te staken, dan zal het eiland naar verwachting de komende jaren naar het oosten wandelen. Door de elementen worden dan delen van de noordwestkant weggeslagen, terwijl er aan de oostzijde nieuwe aangroei plaatsvindt.
In 1991 is besloten de onderhoudswerkzaamheden op Rottumerplaat te staken en het eiland aan de elementen prijs te geven. Ook dat besluit werd toen bekritiseerd. De reden om Rottumerplaat zijn gang te laten gaan, was onder andere om de rust zo weinig mogelijk te verstoren en de levensduur van het eiland te verlengen. Dat is echter niet het geval geweest, zoals er ook geen sprake van is geweest dat er grote delen van het eiland in de golven zijn verdwenen.
Op Rottumeroog bevindt zich ook een zeekaap van de gemeente Eemsmond. Deze kaap is eind 1999 verplaatst omdat hij steeds vaker in het zeewater kwam te staan. Dat was ook de reden dat de voormalige woning van eilandvoogd Toxopeus is afgebroken en vervangen door keten. Als Rijkswaterstaat zich terugtrekt van Rottumeroog, zou dat materiaal niet langer nodig zijn.
PvdA-er Jan Dobma ondersteunde Jaap Nienhuis als het gaat om de status van het eiland. "Maar als er onderhoud gepleegd wordt, moet dat wel zin hebben", hield hij een slag om de arm.

Bron:
Ommelander Courant
29 november 2001