Uitkijktoren

De vogelwachters, die elk broedseizoen het eiland Rottumeroog bewaken, hebben enige tijd geleden de beschikking gekregen over een nieuwe uitkijktoren. Terreinbeheerder Staatsbosbeheer heeft de toren half augustus geplaatst. Het eiland wordt in het zomerhalfjaar permanent bewaakt door twee vogelwachters. Men overnacht in het onderkomen van Rijkswaterstaat. Vroeger hadden de vogelwachters een eigen huisje boven op het duin. Het eiland kalft echter steeds verder af waardoor het te gevaarlijk werd om het huis te laten staan. Ook de beroemde kaap werd eerder al verplaatst vanwege dezelfde redenen. De foto van de nieuwe uitkijktoren werd gemaakt door notaris H. Kooi uit Warffum die onlangs met de Stichting Vrienden van Rottumerplaat en Rottumeroog een excursie maakte naar het kleinste Groninger Waddeneiland.

Bron:
Ommelander Courant
25 oktober 2001

 

NB Afbeeldingen volgen later (webmaster)