Vliegen over het Wad

Door: Paul Vlootman

Boswachter Corté van het oostelijk Waddengebied klaagt over laagvliegende vliegtuigen boven Rottumeroog en Rottumerplaat (Trouw, 18 juli). De vliegtuigen zouden de broedende vogels verstoren.

De blik van boswachter Corté is te beperkt Nu de waddenboswachters klaar zijn met varende ‘ongewenste bezoekers’ op Rottumeroog, lijken ze door de duinen te sluipen op zoek naar vliegende vreemdelingen. Is het de angst dat de Nederlandse pleziervlieger alle Waddenregels aan z’n laars lapt? Gaat ’t nog wel over de penibele vogelstand of praten we over de boswachterstand? Een goed gesprek met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart, het Platform Nederlandse Luchtvaart of simpelweg de lokale vliegclubs is minder mediageniek maar wel effectiever voor de (Wadden)natuur.

Bron:
Trouw
28 juli 2001